Matrícula graos

Graos 2021/2022 da Universidade de Vigo

 

Matricularse por primeira vez

Unha vez que estás admitida ou admitido para iniciar estudos nunha titulación da Universidade de Vigo, deberás consultar os prazos de matrícula e facer os trámites na seguinte ligazón:

Matrícula
 

Continuar estudos

Se continuas os teus estudos na Universidade de Vigo, deberás a facer os trámites a través da túa secretaría virtual do 30 de agosto ao 15 de setembro:

Matrícula

 

 

 • Se por algunha circunstancia non podes facer a matrícula virtualmente terás que dirixirte, dentro do teu prazo de matrícula, á secretaría de alumnado da facultade ou da escola onde vas estudar (se eres alumna ou alumno de primeiro por primeira vez comproba que tanto o DNI coma a data de nacemento coinciden cos datos que facilitaches no Nerta).
 • No apartado de matrícula titulado «Exencións» debes marcar todos os descontos aos que tes dereito segundo a túa situación. Se no momento da matrícula esqueciches marcalos, deberás dirixirte ao Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo que resolverá o teu caso segundo a normativa vixente.
 • Se no momento de facer a matrícula xa tes solicitada a bolsa do Ministerio de Educación ou a do País Vasco (ou tes intención de solicitala), terás que marcar a opción «Bosleiro ou bolseira» no apartado de exencións. Isto fará que se che paralice o pagamento da matrícula ata a resolución da bolsa ou ata que se comprobe que compres os requisitos necesarios para solicitala.
 • Unha vez rematada a matrícula, terás que pagar o importe que che corresponda e entregar unha serie de documentos, no prazo indicado na convocatoria. Que non pagues ou non entregues esta documentación non implicará que se che anule a matrícula, senón que dará lugar á suspensión temporal dos dereitos como estudante e ao arquivo da matrícula (isto non afectará o réxime de permanencia nin impedirá concorrer ás probas de avaliación). Ademais suporá o pago dunha penalización (Importante: non se pode fraccionar o pagamento en efectivo ou con tarxeta. O pago fraccionado só se permite nas domicialicións bancarias).
 • Normativa de permanencia
 • Acreditación de nivel de competencia B1 en lingua inglesa esixido, a partir do curso 2018/2019, ao alumnado que acceda por primeira vez aos graos de:

  Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
  Enxeñaría en Organización Industrial
  Enxeñaría en Química Industrial
  Enxeñaría en Tecnoloxías Industrias
  Enxeñaría Eléctrica
  Enxeñaría Mecánica
  Enxeñaría Biomédica

Se non tes este nivel de competencia cando accedes á titulación, poderás obtelo mentres cursas o grao. A data límite para a súa xustificación será a da presentación da solicitude de defensa do TFG.

Existen varias opcións para realizar os trámites e presentar as solicitudes e a documentación:

Vía telemática

 • Na secretaría virtual (para matricularte, para solicitar matrícula fóra de prazo e  para solicitar anulación total de matrícula).

Para acceder, deberás dispoñer dun número de identificación único (NIU). Se es estudante de novo ingreso xeraráseche un NIU automaticamente ao finalizar a matrícula. Podes recuperar os teus datos de acceso na secretaría, no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/ 

En relación co procedemento para a presentación de solicitudes de prazas sobrantes e debido á necesidade de resolver con urxencia o procedemento de asignación de prazas para non demorar a incorporación do alumnado aos estudos de grao, será necesario facer constar o enderezo electrónico xa que será o medio de comunicación do procedemento.

Presencial

Para quen, por unha circunstancia excepcional, non poida realizar algún dos trámites polas vías anteriores:

 • Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo (Xerencia e Servizos Centrais - Campus de Vigo)
 • Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo-cidade (Edificio anexo Escola de Enxeñaría Industrial. Rúa de Torrecedeira, 86)
 • Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Ourense (Edificio Administrativo - As Lagoas)
 • Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Pontevedra (Escola Enxeñaría Forestal – A Xunqueira)

Cando a presentación da solicitude ou do trámite que cómpre realizar implique a necesidade de facer unha valoración simultánea do expediente académico e/ou a elección dunha opción determinada:

Cando a presentación da solicitude ou trámite a realizar implique a necesidade de facer unha valoración simultánea do expediente académico e/ou elección dunha opción determinada.

Dende as ABAU

Se superaches a proba de acceso na Universidade de Vigo e desexas iniciar os teus estudos noutra universidade, deberás solicitar o traslado de expediente.

Traslado de expediente ABAU

 

Queres cambiar de grao?

 • Para un grao da Universidade de Vigo

Estás matriculado/a nun grao da Universidade de Vigo e desexas trasladarte a outro grao na mesma universidade? Se xa te admitiron no novo grao, ao formalizar a matrícula, aparecerache unha mensaxe de se desexa realizar o traslado de expediente para poder efectuar a devandita matrícula.

 • Para un grao doutra universidade

Admitíronte nun grao noutra universidade? 

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.gal