En que podemos axudar?

A Universidade de Vigo conta con diferentes programas e ferramentas para acadar a plena integración na vida universitaria do estudantado con necesidades específicas de apoio educativo.

Entre os programas máis relevantes destaca o Programa de integración de universitarios/as con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE). Este programa ten por obxecto apoiar ao noso estudantado con algún tipo desas necesidades ou trastornos de aprendizaxe legalmente recoñecido. Estas persoas poderán recibir:

  • Atención, acollida e asesoramento pola UNATEN (Servizo de Extensión Universitaria) da Universidade de Vigo
  • Soporte ao estudo (adaptacións curriculares, recursos técnicos de apoio...)
  • Acompañamento en actividades diversas por persoal voluntario da UVigo

Para formar parte do programa PIUNE, só tes que cubrir o impreso que atoparás máis abaixo e remitilo, ben a través da Secretaría de Alumnado do teu centro ou por correo postal á Sección de Extensión Universitaria no caso do campus de Vigo ou ás Áreas de Servizos á Comunidade dos campus de Ourense ou Pontevedra.

As persoas con algunha outra circunstancia que precisen dunha atención especializada tamén poderán acollerse ao programa PIUNE, nestes casos levarase a cabo previamente unha valoración por parte de técnicos especializados que determinarán a súa inclusión ou non no devandito programa. Por outra parte, tamén teñen a opción de recorrer a outras ferramentas das que dispón a Universidade de Vigo como os plans de acción titorial PAT de cada centro ou o gabinete psicopedagóxico.
 

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
diversidade@uvigo.gal

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
asc-po@uvigo.gal