Memorias de actividade

As memorias recollen as accións e as actividades realizadas ao longo do ano, presentando datos cualitativos, cuantitativos, estatísticas e unha avaliación dos resultados obtidos en función dos indicadores marcados en cada caso.
 

Memorias académicas da Universidade de Vigo

2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

Responsabilidade Corporativa Universitaria

2016

Unidade de Análises e Programas

2016

Actividades deportivas e saudables

2016

Unidade de Igualdade

2016/2017

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

2016

Oficina de Medio Ambiente

2015/2016