Rexistro

As oficinas de asistencia en materia de rexistro son os lugares de presentación de solicitudes e de documentación dirixidos á Universidade

A Universidade de Vigo disporá dun rexistro electrónico xeral, no que se fará o correspondente asento de todos os documentos presentados ou recibidos en calquera unidade administrativa propia. Tamén se poderá anotar neste a saída dos documentos oficiais dirixidos a outros órganos ou a particulares.

 

Oficinas de asistencia en materia de rexistro 

 

Oficina de asistencia en materia de rexistro campus de Vigo

Edificio Xerencia - Servizos Centrais 
Tel. +34 986 813 902 
Fax +34 986  813554 
rexistroxeral@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro campus de Vigo (sede cidade)

Edificio anexo Escola de Enxeñería Industrial. Rúa Torrecedeira, 86
Tel. +34 986 813 610 
Fax +34 986 813 993  
rexistro.cidade@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro campus de Ourense

Edificio Administrativo. Campus universitario As Lagoas. Ourense 
Tel. +34 988 387 103 
Fax +34 988 387 190  
rex-our@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro campus de Pontevedra

Esc. de Enxeñaría Forestal. Campus universitario A Xunqueira. Pontevedra 
Tel. +34 986 801 955 
Fax +34 986 802 060  
rex-pont@uvigo.gal