Información sobre empregabilidade da Universidade de Vigo

Empregabilidade

Traballamos co obxectivo de facilitar que as persoas tituladas afronten o seu futuro profesional con maiores garantías de éxito

A Área de Emprego e Emprendemento é unha unidade de xestión, dependente da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, que ten como obxectivo fundamental impulsar, en colaboración con empresas, administracións e outras institucións, a empregabilidade do alumnado e persoas tituladas da Universidade de Vigo para facilitar a súa inserción profesional.

Como no éxito do proceso de inserción inflúe tanto a adecuación das candidaturas aos perfís profesionais demandados como a habilidade cara a busca de emprego, esta unidade tamén organiza accións formativas gratuítas para promover a aprendizaxe de ferramentas de busca de emprego. Moitas destas accións permiten acadar un recoñecemento en créditos ECTS.

 

Outonos empregables 2021
 

Programación e inscrición nas actividades dos Outonos Empregables

 

Máis información:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Linkedin