Comisión de traballo para o impulso do Manual de boas prácticas na docencia

A Comisión de traballo para o impulso do Manual de boas prácticas na docencia terá a seguinte composición:

 • Cinco decanatos ou direccións de centro con representación dos diferentes ámbitos de coñecemento.
 • Cinco direccións de departamento con representación dos diferentes ámbitos de coñecemento.
 • Cinco estudantes, con representación dos diferentes ámbitos de coñecemento.
 • Cinco membros do persoal de administración e servizos.

Membros

Decanatos e direccións de centro

 • Eva M.ª Lantarón Caeiro, ámbito científico
 • Ángeles Peña Gallego, ámbito científico
 • Juan Picos Martín, ámbito tecnolóxico
 • Francisco José Torres Pérez, ámbito xurídico-social

Direccións de departamento

 • Inmaculada C. Báez Montero, ámbito de humanidades
 • María Magdalena Cid Fernández, ámbito científico
 • Ángeles Conde Rodríguez, ámbito xurídico-social
 • Pablo Eguía Oller, ámbito tecnolóxico
 • Luis Muleiro Parada, ámbito xurídico-social

PAS

 • Eduardo Carrera Conde 
 • Mar Fernández Cendón
 • Raquel Gandón Chapela
 • Marian Villar Lemos