Mapamundi-Erasmus

Estudantes saíntes

O estudantado da Universidade de Vigo poderá participar nas diversas convocatorias de mobilidade que a Oficina de Relacións Internacionais publica ao longo do curso. As convocatorias publícanse a partir do mes de outubro para participar na mobilidade no curso seguinte. 

O programa no que hai un número maior de participantes é o programa Erasmus+, pero a Universidade de Vigo ofrece outros programas que permiten ao seu estudantado gozar de bolsas en moitos países do resto de continentes. 

O programa SICUE permite cursar un semestre ou un ano completo nunha universidade española, un período recoñecido de estudos en virtude dos convenios asinados. A convocatoria publícase no mes de febreiro de cada ano.

O programa Erasmus+ permite cursar estudos recoñecidos nas institucións europeas coas que a Universidade de Vigo ten asinados convenios de colaboración (Erasmus KA 103 con países do programa) ou con institucións de países extracomunitarios (Erasmus+ KA 107 con países asociados).
Poden participar estudantes de grao, máster e doutoramento e pódense gozar de ata 12 meses de bolsa en cada un dos tres ciclos de estudos. 
O estudantado interesado en participar deberá solicitar a bolsa na Universidade de Vigo. A partir do mes de outubro de cada curso publícase a convocatoria para o curso seguinte.

Oportunidades Erasmus+ para estudantes

 

 

ISEP (International Student Exchange Programme) é unha rede de máis de 200 universidades de todo o mundo que ten por obxectivo facilitar a mobilidade física de estudantes dos últimos anos de grao e de posgrao. 
A través do ISEP, o alumnado da Universidade de Vigo pode realizar nunha universidade americana un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro ou xaneiro-maio). Elixirase entre máis de 150 universidades estadounidenses que contan cunha ampla gama de programas de estudos. 
De xeito xeral, a Universidade de Vigo ten asignado un máximo de 15 prazas anuais ou 30 dun semestre.
Os candidatos ou candidatas admitidos terán aloxamento e manutención gratuítos, segundo o sistema de reciprocidade institucional, durante a súa estadía na universidade estadounidense e non aboarán taxas de matrícula na universidade receptora. Aboarán un importe á Universidade de Vigo que será establecido na convocatoria. 

O GE4 (Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs) é unha asociación que ten como obxectivo promover os intercambios de excelencia de estudantes e docentes no ámbito da enxeñaría. 

En virtude dos convenios de cooperación asinados entre a Universidade de Vigo e outras institucións de ensino superior extracomunitarias, publícanse anualmente as convocatorias dirixidas a estudantes de grao.

Convocatoria Bolsas Propias 2018-2019

Considérase estudante de libre mobilidade quen realice unha estadía académica temporal nunha institución de educación superior estranxeira para efectuaren estudos relacionados cunha titulación oficial da Universidade de Vigo, sen o requisito da concesión dunha praza de mobilidade ao abeiro dos programas, acordos ou convenios subscritos pola Universidade de Vigo.

Normativa de libre mobilidade da Universidade de Vigo

Solicitude na secretaría virtual do estudante, apartado "formulario e enquisas"

Proposta de estudos

Certificado de estadía

 

O Programa de bolsas iberoamérica Santander investigación é un proxecto co que se pretende reforzar a mobilidade e o intercambio de mozo e mozas do corpo docente e investigador e de estudantes de doutorame

Prácticas Erasmus+

O programa Erasmus+ prácticas posibilita que o alumnado matriculado en titulacións oficiais na Universidade de Vigo poida realizar prácticas relacionadas coa súa titulación en empresas e institucións europeas de países adheridos ao citado programa.

Tamén pode participar o estudantado recén titulado coa condición de que realice as prácticas no ano seguinte á súa graduación e presente a solicitude mentres estea matriculado.

As prácticas poderán ter unha duración mínima de 2 meses e máxima de 12 meses.
​​

Prácticas por convenio​​​

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas ás seguintes páxinas da anterior versión da web: