Acordo transformativo con IEEE para publicar en acceso aberto 

UVigo - Biblioteca 21/06/2023

A Biblioteca informa que a Universidade de Vigo a través do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) e a CRUE participa nun novo acordo transformativo coa editorial IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Con este acordo as tres universidades galegas disporán de acceso de lectura a todas as revistas científicas no catálogo da editorial IEEE, ao tempo que habilita a publicación en acceso aberto sen custo adicional nas revistas híbridas do catálogo de IEEE, excepto 29 revistas "Non OA" nas que a sociedade editora non contempla a publicación en Acceso Aberto. O acordo tamén inclúe un 20% de desconto nas APC das revistas Fully OA.

O acordo estende a súa vixencia aos artigos aceptados para a publicación desde o 16 de xuño de 2023 ata o 31 de decembro de 2025.

Para beneficiarse do desconto do 100 % nos APC:

  • O autor ou autora da correspondencia (corresponding author) deberá ser membro da Universidade de Vigo e identificarse como tal mediante o seu correo institucional. 
  • Cómpre ter un artigo aceptado para a súa publicación entre o 16 de xuño e o 31 de decembro de 2025.

As persoas beneficiarias comprométense a:

Máis información nas guías:

A Biblioteca Universitaria encargarase de xestionar as solicitudes e ofrecerá soporte e asesoramento sobre o procedemento que seguir.

 

As consultas pódense realizar por correo electrónico a través do enderezo accesoaberto.biblioteca@uvigo.gal