Sorteo de almanaques da Área de Normalización Lingüística

UVigo - ANL 27/02/2023

Se estudas na UVigo e aínda non tes o almanaque deste ano, convidámoste a participar no sorteo organizado pola da Área de Normalización Lingüística. Queres saber como gañar un?
 

 • Sigue a conta de Facebook e Twitter da Área de Normalización Lingüística.
 • Cubre o formulario que atoparás máis abaixo ou nas devanditas redes sociais.
 • Só poderá participar o estudantado da Universidade de Vigo ata o mércores 8 de marzo.
 • O venres 10 de marzo, publicaremos na web e nas redes sociais o nome das beneficiarias e beneficiarios dos 50 almanaques que o consentiron.
 • Se es unha das persoas afortunadas recibirás un correo no enderezo electrónico rexistrado e enviarémosche o teu exemplar por correo postal.

Formulario

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD) e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámosvos de que os datos asociados que nos facilitedes, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. 

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para xestionar o sorteo dos almanaques 2023 e conservaranse durante os prazos legais e/ou contractuais aplicables.

A persoa interesada ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, a rectificación ou a supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Os devanditos dereitos poderedes exercelos mediante unha solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo e presentada ante o rexistro da Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Edificio Ernestina Otero, As Lagoas, Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra). 

Igualmente poderedes dirixir a dita solicitude directamente á delegada de Protección de Datos da Universidade de Vigo cuxa identidade e datos de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, As Lagoas s/n, 32004 Ourense (España). Teléfono: 988 368 834. Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal.

Así mesmo, tedes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Á vista da gran participación da comunidade universitaria a Área de Normalización Lingüística sorteou finalmente 70 almanaques. Velaquí o nome das persoas gañadoras: 

 1. Isabel Martínez Carrera 
 2. Ana
 3. Marinha Paradelo Veiga
 4. María Rico Vázquez
 5. Alicia López Pedreira 
 6. Andrea Fernández Blanco
 7. Jannette Freire Piquín 
 8. Aldara Cruces Cerviño
 9. Ana Hermida Ruibal
 10. Manuela Raposo
 11. Beatriz Rodríguez Martínez
 12. Aroa Carballido Nogueira 
 13. Agustín Suárez Martínez
 14. Carla Vilán Mosquera 
 15. Alejandro Rodríguez Pérez 
 16. Diana Varela Piñero
 17. Enzo Hernando Cunha
 18. Rocío Cimarra Puerta
 19. Xisela Lema Vaz
 20. Estela Domínguez Romero 
 21. Estela Domínguez Romero 
 22. Claudio Cameselle Fernández
 23. María Victoria Fernández Pérez 
 24. Raúl Valencia Posada
 25. Teresa Vigon Castro
 26. César Pascual Ramos 
 27. Marcos Blanco Lagares
 28. Deril Rial
 29. Mirian Campos Campo
 30. Alba Guzmán Falcón 
 31. Roberto Otero Ledo
 32. Iria Nieto Casás 
 33. Maria Rocio Torrado Miguens 
 34. Manuel del Rio Galiano
 35. Tania Borrageiros Torres 
 36. Olenka Camila Cadena Núñez
 37. Eloy Comesaña Alonso
 38. Adán Sousa Freitas 
 39. Xana Rodríguez García
 40. Diego Otero García 
 41. Irene Novo Giménez
 42. Sara González Pombo
 43. Ester Álvarez Martínez 
 44. Paola Garcia Bea
 45. Uxío Silva Álvarez
 46. Alexandre Souto Santos
 47. Uxia Fernández Videira 
 48. Fabiola Rodriguez Carrera
 49. Cristina Caramés Pérez 
 50. Nerea López Domínguez
 51. Xiana González Pereira 
 52. Fernando de Peroy Rodríguez
 53. Sara Álvarez Cerviño 
 54. Juan Antonio Lagos Amorin 
 55. Andrés López Pérez 
 56. Sara Martínez Carrera
 57. Moncho Iglesias Míguez
 58. Arancha Álvarez Rivera
 59. Fátima Sendín Fernández 
 60. Manuel Amor Fernandez
 61. Carmen González Fernández
 62. Olalla Ferreira
 63. Carlos Joel Fariña Martínez 
 64. Alberto Pesqueira Recamán
 65. Paula Sánchez 
 66. Mónica Costas
 67. José Cruz Vizcaíno 
 68. Lucas Carrera Villar
 69. Alessandro Bertussi Lorenzo
 70. Valentin Santos Reyes

Parabéns e moitas grazas a todas as persoas que participaron!

 

Máis información:

Área de Normalización Lingüística
Edificio Newton
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende
+34 986 813 574
anl@uvigo.gal