Unha man sinala un lugar nunha bóla do mundo

Mobilidade

A ORI, a Oficina de Relacións Internacionais, xestiona a mobilidade da comunidade universitaria

Mobilidade nacional

A mobilidade nacional (Programa SICUE) diríxese ao alumnado das distintas universidades españolas coas que se asine un convenio bilateral que se rixe pola normativa (CRUE).

Consulta a listaxe dos responsables de mobilidade nacional SICUE: /sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-09/rrii_galego.pdf

Mobilidade internacional

A mobilidade internacional diríxese a todos os sectores da comunidade universitaria (alumnado, PDI, PAS), (outgoing) e para todos os sectores das universidades estranxeiras (incoming) coas que a Universidade de Vigo teña convenio.

Consulta a listaxe dos responsables de relacións internacionais nos centros.