Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José Durany Castrillo

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600847
 • Iván Viéitez Portela

  Nome: Modelización matemática e simulación eficiente de tratamentos térmicos de aceiros en diversos procesos industriais
  Data de lectura:
  Directores:

  Elena Beatriz Martín Ortega, Fernando Varas Mérida

 • Ignacio Pérez Rey

  Nome: Estudo do comportamento a fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Varas Mérida, Leandro Rafael Alejano Monge

 • Noelia Bazarra García

  Nome: Análise matemática dalgúns problemas en termomecánica.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Ramón Fernández García

 • Uxía Castro Filgueira

  Nome: Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
  Data de lectura:
  Directores:

  Leandro Rafael Alejano Monge

 • Javier Taboada García

  Nome: Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, María Ángeles Saavedra González

 • Manuel Pájaro Diéguez

  Nome: Modelado, análise matemática e simulación numérica para unha clase xeral de redes de regulación xenética.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Antonio Alvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón

Descrición

Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 7

 • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
 • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
 • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.