Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación do título

José Durany Castrillo

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Sofía Suárez García

   Nome: Análise mediante simulación co Método de Elementos Finitos do comportamento estrutural de próteses valvulares biolóxicas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Ramón Fernández García, José Ángel López Campos

  • Gemma Massonis i Feixas

   Nome: Contribucións ao modelado mecanístico en bioloxía de sistemas: identificabilidade, simetrías e cuatificación da incerteza
   Data de lectura:
   Directores:

   Alejandro Fernández Villaverde, Julio Rodriguez Banga

  • Leticia Alonso Pascual

   Nome: Técnicas de modelaxe numérica para a xestión sostible dos aquíferos situados no planalto caliza da conca do Douro
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, Teresa Albuquerque Durães

  • Xian Estévez Ventosa

   Nome: Imprantación, Realización e Interpretación de ensaios de compresión e
   permeabilidade en mecánica de rochas
   Data de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Saki Gerassis Davite

   Nome: Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González

  • Marcos Loureiro García

   Nome: Modelización e aproximación numérica dos estadios da válvula aórtica: sa, estenótica e recambiada de xeito percutáneo (TAVI)
   Data de lectura:
   Directores:

   Generosa Fernández Manin, César Gabriel Veiga García

  • Iván Viéitez Portela

   Nome: Modelización matemática e simulación eficiente de tratamentos térmicos de aceiros en diversos procesos industriais
   Data de lectura:
   Directores:

   Elena Beatriz Martín Ortega, Fernando Varas Mérida

  • Ignacio Pérez Rey

   Nome: Estudo do comportamento a fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Varas Mérida, Leandro Rafael Alejano Monge

  • Noelia Bazarra García

   Nome: Análise matemática dalgúns problemas en termomecánica.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Ramón Fernández García

  • Uxía Castro Filgueira

   Nome: Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
   Data de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Javier Taboada García

   Nome: Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, María Ángeles Saavedra González

  • Manuel Pájaro Diéguez

   Nome: Modelado, análise matemática e simulación numérica para unha clase xeral de redes de regulación xenética.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio Alvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón

  Descrición

  Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 7

  • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
  • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
  • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.