Programa de Doutoramento en Química Teórica e Modelización Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional Modelling

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Química

Coordinación do título

Marcos Mandado Alonso

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Ángel Vidal Vidal

  Nome: Emprego da química supramolecular para a captura e detección selectiva de contaminantes ambientais
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Silva López, Olalla Nieto Faza

 • Marta Castiñeira Reis

  Nome: Deseño computacional en catálise
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Carlos Silva López, Olalla Nieto Faza

 • Ana Cristina da Silveira de Moura

  Nome: Fenómenos de Superficie Asociados a Nanocatalizadores de Metais de Transición: Un Estudo Computacional
  Data de lectura:
  Directores:

  Marcos Mandado Alonso, María Natália Dias Soeiro Cordeiro

Descrición

O doutoramento está orientado á realización de traballos de investigación no campo da modelización molecular e a química cuántica. Estes traballos poden ser tanto de aplicación directa da modelización ao estudo de problemas de interese químico (química orgánica, inorgánica e química física) como ao desenvolvemento de metodoloxías, modelos e software específico. O programa de doutoramento dispón de Mención cara á Excelencia (MEE2011-0153) e posúe un forte carácter interuniversitario (13 universidades diferentes). A admisión no programa de doctorado realízase, habitualmente, tras cursar o Master Europeo en Química Teórica e Modelización Computacional aínda que tamén é accesible despois de cursar un máster oficial de carácter científico. A formación pode completarse a través de complementos de formación dispoñibles a través do máster mencionado anteriormente ou propios do programa de doutoramento. Durante a realización do traballo de doutoramento incentivarase que os alumnos adquiran unha formación adecuada en sistemas operativos e linguaxes de programación, ademais de mellorar o seu dominio do Inglés ou outros idiomas europeos. A duración será variable; procurarase que a lectura sexa compatible co Doutoramento Europeo.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 5

 • Reaccións ión-molécula en fase gas
 • Modelización de reaccións en superficies de sistemas fotovoltaicos
 • Dinámica de fragmentación de clusters e moléculas
 • Ionización e disociación de moléculas por pulso láser ultracurtos
 • Estrutura e espectroscopia de materiais dopados con impurezas de elementos pesados
 • Dinámica Cuántica e Cuasiclásica de reaccións químicas e procesos de Fotodisociación
 • Control Cuántico con Campos Ultraintensos e Dinámica de Attosegundo con Paquetes de Onda
 • Simulacións por ordenador de líquidos. Cálculo das propiedades da auga en fase sólida
 • Modelos simplificados para o estudo da estrutura e dinámica de proteínas
 • Estrutura electrónica e reactividade do estado fundamental e dos estados excitados de moléculas orgánicas
 • Estudo teórico de cristais e superficies
 • Estudo teórico de biomoléculas. Reactividade química en encimas. Deseño de fármacos e Bioinformática
 • Estudo teórico do magnetismo en cristais moleculares
 • Modelización computacional e simulación de clusters iónicos e neutros de tamaño medio
 • Estudo teórico da dinámica de reaccións atmosféricas e sistemas complexos
 • Bio-fisicoquímica de macromoléculas e coloides
 • Interaccións entre proteínas e docking
 • Inestabilidades Jahn-Teller pseudo e Jahn-Teller en materiais.
 • Desenvolvemento de métodos de simulación dende primeiros principios. Propiedades de Interfases entre óxidos
 • Evolución de estados excitados en disolución. Busca e caracterización de interseccións cónicas
 • Efecto de disolvente na cinética e termodinámica de reaccións químicas e no espectro de moléculas de interese biolóxico
 • Estudo da inhibición da formación de ALE (Advanced LipoxidationEnd-products) e AGE (AdvancedGlycationEnd-products)
 • Estudos teóricos de reactividade química en medios condensados, disolución e proteínas. Desenvolvementos metodolóxicos de algoritmos híbridos QM/MM
 • Deseño de inhibidores enzimáticos e novos catalizadores biolóxicos
 • Estudo teórico de nanoestruturas
 • Estudo teórico de espectro vibracional de moléculas poliatómicas
 • Láseres e procesos fotoquímicos
 • Dinámica de estados excitados de moléculas en disolución
 • Química Organometálica Teórica
 • Simulación de Metaloproteasas de Matriz
 • Teoría do enlace químico no espazo real
 • Termodinámica e cinética de transicións de fase en materiais materia a alta presión
 • Incorporación de metais de transición en compostos tipo-sándwich
 • Desenvolvementos en teoría do funcional de Orbitais naturais. Densidades electrónicas de par e densidades electrónicas
 • Biocompatibilidade de clusters semicondutores pasivados. Bases moleculares da toxicoloxía do aluminio (III)
 • Estrutura electrónica en puntos cuánticos
 • Explosións de Coulomb en clusters inducidas por pulso de láser ultraintensos
 • Estudo teórico de sólidos, superficies y catálisis
 • Estrutura molecular e reactividade. Aplicacións a sistemas magnéticos e de valencia mixta con aplicacións tecnolóxicas
 • Estudo teórico da solvatación de metais
 • Química cuántica do estado excitado e fotobioloxía teórica
 • Simulación de procesos químicos en disolucións e medios enzimáticos. Deseño e desenvolvemento de fármacos asistido por ordenador
 • Caracterización teórica de materiais moleculares electroactivos
 • Desenvolvementos metodolóxicos para cálculos de estrutura electrónica e modelado molecular
 • Desenvolvemento de métodos de alta precisión e de análise da estrutura electrónica en Química Cuántica
 • Estudo teórico de interaccións moleculares e reaccións químicas de interese astrofísico, atmosférico e biolóxico
 • Estrutura molecular e reactividade química
 • Desenvolvemento de métodos de simulación en química
 • Estados excitados e fotoquímica
 • Química organometálica computacional
 • Bioquímica computacional
 • Procesos inducidos por láseres
 • Sólidos e superficies
 • Estudo de novos materiais

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.