Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Coordinación do título

Arno Formella

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Guillermo Blanco González

   Nome: Un marco para desenvolver axentes de conversación intelixentes para a autoxestión e o apoio do paciente
   Data de lectura:
   Directores:

   Analia María García Lourenco, joaquin cubiella fernandez

  • Pedro Celard Pérez

   Nome: Xeración e avaliación de secuencias de imaxes sintéticas para predición no ámbito biomédico
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Eva María Lorenzo Iglesias, María Lourdes Borrajo Diz, Adrián Seara Vieira

  • Gabriela del Rocío Roldán Molina

   Nome: Optimización da estrutura e contido das ontoloxías
   Data de lectura:
   Directores:

   José Ramón Méndez Reboredo, Vitor Manuel Basto Fernandes

  • Antonio Losada González

   Nome: Aplicacións en sistemas de navegación en interiores de alta precisión
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Pérez Cota

  • Sérgio João Machado Pereira da Silva

   Nome: Aplicación de técnicas de expansión de consultas para recuperación de información textual biomédica
   Data de lectura:
   Directores:

   Eva María Lorenzo Iglesias, María Lourdes Borrajo Diz

  • Alba Nogueira Rodríguez

   Nome: Técnicas de aprendizaxe profundo para diagnóstico asistido por computador no cancro colorrectal
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Daniel González Peña, Hugo López Fernández

  • Carlos Adriano Oliveira Gonçalves

   Nome: Aprendizaxe multi-relacional para clasificación de documentos científicos a texto completo
   Data de lectura:
   Directores:

   Eva María Lorenzo Iglesias, Rui Carlos Camacho de Sousa Ferreira da Silva

  • Augusto Manuel Oliveira Ramoa Rodrigues

   Nome: Desenvolvemento dun sistema de apoio á decisión na Hemovixilancia
   Data de lectura:
   Directores:

   Analia María García Lourenco

  • María Novo Lourés

   Nome: Preprocesamento intelixente para a mellora na precisión do filtrado de Spam
   Data de lectura:
   Directores:

   José Ramón Méndez Reboredo, David Alfonso Ruano Ordás

  • Carlos Manuel de Oliveira Alves

   Nome: Modelo Interactivo de Visualización Multi-nivel para os Sistemas de Soporte de Toma de Decisións
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Pérez Cota, Miguel Ramón González Castro

  • Orlando García Feal

   Nome: Desenvolvemento e optimización do modelo hidráulico Iber+: Aplicación a eventos de risco
   Data de lectura:
   Directores:

   Arno Formella , José Manuel Domínguez Alonso

  • Edgar Figueiras Gómez

   Nome: Algoritmos e ferramentas para representar e observar simulacións de experimentos de física cuántica computacional.
   Data de lectura:
   Directores:

   David Nicholas Olivieri Cecchi, Ángel Paredes Galán

  • Osvaldo Graña Castro

   Nome: Deseño e desenvolvemento de workflows software para a análise de datos procedentes de secuenciación masiva
   Data de lectura:
   Directores:

   Daniel González Peña, Alfonso Valencia Herrera

  • Víctor Mondelo Visuña

   Nome: SISTEMA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE ELECTROCARDIOGRAMAS
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Antón Vila Sobrino, Arturo José Méndez Penín, María José Lado Touriño

  • María Beatriz Villamarín Bello

   Nome: Vixilancia global da infección nosocomial mediante sistemas de información intelixentes
   Data de lectura:
   Directores:

   Daniel González Peña, María Sande Meijide

  • Noé Vázquez González

   Nome: Deseño e integración de pipelines automatizados que den resposta a preguntas biolóxicas complexas relacionadas con secuencias de nucleótidos ou aminoácidos
   Data de lectura:
   Directores:

   Jorge Manuel de Sousa Basto Vieira, Miguel Reboiro Jato

  • Aitor Blanco Míguez

   Nome: Novo marco computacional para a caracterización de probióticos de nova xeración dirixidos a trastornos intestinais autoinmunes e inflamatorios
   Data de lectura:
   Directores:

   Borja Sanchez García, Analia María García Lourenco

  • Gael Pérez Rodríguez

   Nome: Simulación in silico de fenómenos celulares de interese biotecnolóxico e biomédico
   Data de lectura:
   Directores:

   Nuno Azevedo Filipe, Analia María García Lourenco

  • Martín Pérez Pérez

   Nome: Desenvolvemento de ferramentas intelixentes para Vistas Especializadas e Integradas
   de bibliografia Clínica
   Data de lectura:
   Directores:

   Martin Krallinger -, Analia María García Lourenco

  • Pedro Cuesta Morales

   Nome: Aplicación da variabilidade da frecuencia cardíaca ao estudo das emocións
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Lado Touriño, Xosé Antón Vila Sobrino

  • Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves

   Nome: Avaliación como momento de aprendizaxe- Análise de comportamentos nun entorno de e-Learning
   Data de lectura:
   Directores:

   Florentino Fernández Riverola, Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, Davide Rua Carneiro

  Descrición

  Nos últimos anos, as solucións que proporcionan os chamados Sistemas Software Intelixente e a súa Adaptabilidade adquirían cada vez máis importancia nas solucións ofrecidas aos problemas reais da nova sociedade da información.
  Os grupos de investigación que dan soporte o Programa de Doutoramento SSIA traballan activamente, entre outras, nos seguintes liñas de investigación e transferencia: recuperación/extracción automática de información, procesamento de linguaxe natural, adquisición/representación automática de coñecemento, desenvolvemento de modelos intelixentes e a súa aplicación á resolución de problemas do mundo real, aplicacións web e desenvolvemento de sistemas que traballan con bases de datos documentais, detección de parámetros ambientais, visión artificial, axentes intelixentes, mellora e adaptación de algoritmos e estruturas de datos para resolver problemas do
  mundo real, procesamento de sinais biomédicos, novas propostas para E-learning.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 8

  • Text Mining
  • Data Bases
  • Bioinformatics
  • Evolutionary computing
  • Human Computer Interfaces
  • Object Oriented Technologies
  • Software Re-Engineering
  • Consulting and Audit of Computer Security
  • e-Learning
  • Computer Vision
  • Applied Informatics
  • Knowledge adquisition and representation
  • Rough Sets
  • Serious Games y Smart 3D
  • Agent and Multiagent Sytems
  • Natural Language Processing
  • Design and Testing of Scientific equipment
  • Internet of Things
  • Information Integration
  • Case-based reasoning systems
  • Expresive and Realistic Visualization
  • Information Retrieval
  • Analisys of Electrocardiograms
  • Detection of Actions in Video
  • Wireless Indoor Localization
  • Injury Detection Techniques in Medical Images
  • Anti-SPAM Filtering
  • Continuous Learning
  • Classifier Ensembles and Hybrid Al Models
  • Planning of Cloud-based Information Systems and Business Intelligence
  • System Integration and Debugging of Corporate Information
  • Opinion Mining
  • Data Mining
  • Computer Graphics and Multimedia
  • Augmented and Virtual Reality

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.