A informática como ferramenta de experimentación na ciencia

 

 

A Escola Superior de Enxeñaría Informática oferta diversos proxectos de investigación en colaboración con centros de educación secundaria da comunidade autónoma de Galicia, no marco do programa STEMbach.
 

Coordinador STEMbach da Escola Superior de Enxeñaría Informática:

 

Proxectos vixentes

Comprobación da lei de Gay-Lussac

  • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Onde se colocan os trastes dunha guitarra?

  • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Podómetro construído con Arduino + acelerómetro (bienio 2018/2020)

  • Centro asignado: IES Blanco Amor

Máis información