Órganos de representación

Os órganos que representan ao PAS son:

  • A Xunta do Persoal de Administración e Servizos, ao persoal funcionario
  • O Comité de Empresa de Ourense, ao PAS laboral que traballa na provincia de Ourense
  • O Comité de Empresa de Pontevedra, ao PAS laboral que traballa na provincia de Pontevedra

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web