Comisión de extensión universitaria e estudantes

A Comisión de Extensión Universitaria e Estudantes é unha comisión delegada do Consello de Goberno, presidida pola vicerreitora de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria e a vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación.

 

Membros
 

Presidencia (membros natos)

 • Natalia Caparrini Marín, vicerreitora de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
 • María Isabel Doval Ruiz, vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación

PDI

 • Concepción Paz Penín  
 • Consuelo Currás Valle    
 • Juan Picos Martín
 • Óscar Ferreiro Vázquez
 • Susana Reboreda Morillo


Estudantado

 • Manuel Diz Folgar
 • Paula Gil Hildalgo

PAS

 • Xoán M. Cebro Rodríguez

Consello Social

 • Ernesto Pedrosa Silva

Representación sindical (con voz pero sen voto)

 • Marta María Pazos Currás, PDI laboral
 • Luis Pérez Gómez, PAS laboral
 • M.ª José Ríos Santomé, PAS funcionario
 • María Vera Isasa, PDI funcionario

Funcións

 • Informar das propostas para o desenvolvemento das iniciativas de proxección das funcións e servizos da institución universitaria ao seu contorno social.
 • Informar e propor as iniciativas de atención á defensa, desenvolvemento e difusión da cultura galega desde a institución universitaria.
 • Propor a organización de actividades de extensión universitaria.
 • Informar e propor o reparto de partidas orzamentarias que correspondan ás vicerreitorías da súa área de competencia.
 • Informar e propoñer normas sobre a organización dos servizos xerais de atención á comunidade universitaria.
 • Elaborar e propor medidas de información e asesoramento ao alumnado.
 • Informar sobre a convocatoria e aprobación dos programas de intercambio.
 • Informar das distintas solicitudes de colaboración coa Oficina de Prestación Social dos Obxectores de Conciencia e coa Oficina do Voluntariado.
 • Estudar as propostas relativas á coordinación do centro de información, asesoramento e promoción (SIE).
 • Estudar e informar das propostas de creación de asociacións e/ou organizacións específicas de estudantes no seo da Universidade de Vigo.
 • Propor as medidas e medios necesarios para que as delegacións de alumnado e as asociacións estudantís, recoñecidas na Universidade de Vigo, poidan levar a cabo as actividades que lles son propias.
 • Informar dos proxectos de regulamento e normativa da súa área de competencia.