Comisión asesora da valedora universitaria

Esta comisión está regulada no artigo 10 do Regulamento da valedora universitaria.

Está composta por: 

 • Un representante do PDI e o seu correspondente suplente
 • Un representante do alumnado e o seu correspondente suplente
 • Un representante do PAS e o seu correspondente suplente

Funcións

 • A función dos membros da comisión asesora será prestar a axuda e asesoramento que lle sexa requirido polo valedor ou valedora universitaria.

Membros

 • PDI
  Carmen Ruíz Hidalgo
  Suplente: M.ª Ainoa Zabalza Cerdeiriña
 • PAS
  Rosa María Graña Costas
  Suplente: Antonia Melón Amor
 • Estudantado
  Miguel Fernández Simoes
  Suplente: Andrés Lois Graña Sánchez

Documentación