Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Juan María Pou Saracho

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600933
 • Miguel Cerdeira Corujo

  Nome: Sistemas de control híbridos impulsivos. Aplicacións en control vehicular
  Data de lectura:
  Directores:

  Antonio Barreiro Blas, Mª Emma Delgado Romero

 • María Mosquera Feijoo

  Nome: Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann

 • Diego Pérez Estévez

  Nome: Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Doval Gandoy

 • Javier Pérez Vallejo

  Nome: Deseño, caracterización e avaliación do rendemento de transferencia de calor de nanofluídos baseados en carbono para aplicacións en enerxías renovables
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jose Fernández Seara, Luis Lugo Latas

 • Fernando Baneira Collazo

  Nome: Melloras na monitorización térmica e na tolerancia a faltas en accionamentos eléctricos polifásicos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Doval Gandoy, , Alejandro Gómez Yepes

 • Roberto Fernández Molanes

  Nome: Contribucións ao deseño de sistemas dixitais de altas prestacións utilizando plataformas Field Programmable System-on-Chip
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Fariña Rodríguez, Juan José Rodríguez Andina

 • José Luís Crespo Vázquez

  Nome: Optimización da participación dunha planta eólica con almacenamento no mercado da electricidade: un enfoque basado en datos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Camilo José Carrillo González, Eloy Díaz Dorado

 • Felipe Arias González

  Nome: Depósito mediante Enerxía Láser Dirixida para a revalorización de materiais metálicos tradicionais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

 • Carlos Bruno Xavier Alexandre

  Nome: Aplicación de novas tecnoloxías no contexto dos procesos de deseño e de fabricación avanzadas para mellorar a sostibilidade da relación artesán - deseñador .
  Data de lectura:
  Directores:

  José Enrique Ares Gómez

Descrición

A finalidade do presente Programa de Doutoramento en Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria pola Universidade de Vigo, é a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a iniciación en tarefas investigadoras no campo das novas tecnoloxías e procesos industriais. Polo tanto, ten como obxectivo primordial a formación de profesionais competentes en investigación en tecnoloxías avanzadas e novos procesos industriais.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Conversión electrónica de potencia CA
 • Funcións especiais. Polinomios ortogonais. Cuadraturas numéricas. Interpolación
 • Funcións especiais
 • Corrosión no Hormigón. Formación de óxidos para baterías
 • Materiais compostos de matriz metálica reforzados con fibras o partículas nanométricas
 • Recubrimentos , sol-xel, pinturas, convertidores de óxido
 • Modificación superficial de aleacións mediante implantación iónica. Procesado por frición (FSP)
 • Procesamento de materiais mediante láser
 • Visión por computador: análise de texturas
 • Sensores de onda acústica. Aplicacións de sensores . Microbalanza de cuarzo (QCM)
 • Metroloxía óptica
 • Sistemas de control automático
 • Sistemas de Teleoperación
 • Sistemas con retardos
 • Estabilidade e robustez de sistemas de control
 • Teoría de interpolación. Teoría de operadores. Espacios de funcións
 • Detección concurrente de erros en sistemas dixitais, implementación en FPGAs de algoritmos complexos de procesado

Cálculo de Máquinas

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.