Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación do título

Juan María Pou Saracho

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Mónica Fernández Arias

  Nome: Produción de nanopartículas metálicas mediante técnicas de ablación láser e a súa aplicación como axente bactericida
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan María Pou Saracho, Mohamed Boutinguiza Larosi

 • Rafael María Carreño Morales

  Nome: Modelado da incerteza nos procesos de deseño
  Data de lectura:
  Directores:

  José Benito Bouza Rodríguez, Javier Martínez Torres

 • Miguel Cerdeira Corujo

  Nome: Sistemas de control híbridos impulsivos. Aplicacións en control vehicular
  Data de lectura:
  Directores:

  Antonio Barreiro Blas, Mª Emma Delgado Romero

 • María Mosquera Feijoo

  Nome: Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann

 • Diego Pérez Estévez

  Nome: Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Doval Gandoy

 • Javier Pérez Vallejo

  Nome: Deseño, caracterización e avaliación do rendemento de transferencia de calor de nanofluídos baseados en carbono para aplicacións en enerxías renovables
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jose Fernández Seara, Luis Lugo Latas

 • Fernando Baneira Collazo

  Nome: Melloras na monitorización térmica e na tolerancia a faltas en accionamentos eléctricos polifásicos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Doval Gandoy, , Alejandro Gómez Yepes

 • Roberto Fernández Molanes

  Nome: Contribucións ao deseño de sistemas dixitais de altas prestacións utilizando plataformas Field Programmable System-on-Chip
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Fariña Rodríguez, Juan José Rodríguez Andina

 • José Luís Crespo Vázquez

  Nome: Optimización da participación dunha planta eólica con almacenamento no mercado da electricidade: un enfoque basado en datos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Camilo José Carrillo González, Eloy Díaz Dorado

 • Felipe Arias González

  Nome: Depósito mediante Enerxía Láser Dirixida para a revalorización de materiais metálicos tradicionais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

 • Carlos Bruno Xavier Alexandre

  Nome: Aplicación de novas tecnoloxías no contexto dos procesos de deseño e de fabricación avanzadas para mellorar a sostibilidade da relación artesán - deseñador .
  Data de lectura:
  Directores:

  José Enrique Ares Gómez

Descrición

A finalidade do presente Programa de Doutoramento en Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria pola Universidade de Vigo, é a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a iniciación en tarefas investigadoras no campo das novas tecnoloxías e procesos industriais. Polo tanto, ten como obxectivo primordial a formación de profesionais competentes en investigación en tecnoloxías avanzadas e novos procesos industriais.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Conversión electrónica de potencia CA
 • Funcións especiais. Polinomios ortogonais. Cuadraturas numéricas. Interpolación
 • Funcións especiais
 • Corrosión no Hormigón. Formación de óxidos para baterías
 • Materiais compostos de matriz metálica reforzados con fibras o partículas nanométricas
 • Recubrimentos , sol-xel, pinturas, convertidores de óxido
 • Modificación superficial de aleacións mediante implantación iónica. Procesado por frición (FSP)
 • Procesamento de materiais mediante láser
 • Visión por computador: análise de texturas
 • Sensores de onda acústica. Aplicacións de sensores . Microbalanza de cuarzo (QCM)
 • Metroloxía óptica
 • Sistemas de control automático
 • Sistemas de Teleoperación
 • Sistemas con retardos
 • Estabilidade e robustez de sistemas de control
 • Teoría de interpolación. Teoría de operadores. Espacios de funcións
 • Detección concurrente de erros en sistemas dixitais, implementación en FPGAs de algoritmos complexos de procesado

Cálculo de Máquinas

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.