Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación do título

Juan María Pou Saracho

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Manuel Casal Guisande

   Nome: Unha revisión do paradigma híbrido da Intelixencia Artificial baseada na conceptualización, deseño e desenvolvemento de novos sistemas inferenciais intelixentes con diversos algoritmos de inferencia: aplicacións e utilidade como apoio á decisión dentro d
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Benito Bouza Rodríguez, Alberto Comesaña Campos

  • Ricardo Samaniego López

   Nome: Planificación de traxectorias para robots non holonómicos en contornas con fortes restriccións dimensionais
   Data de lectura:
   Directores:

   Joaquín López Fernández, Fernando Antonio Vázquez Núñez

  • David Santos Esterán

   Nome: Modelo de información dixital e gráfico do comportamento de maquinaria industrial servoaccionada.
   Data de lectura:
   Directores:

   Julio Garrido Campos

  • Pablo Pou Álvarez

   Nome: Adaptación de propiedades superficiais de metais mediante texturado láser: control da mollabilidade e guiado da degradación para aplicacións biomédicas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio Riveiro Rodríguez, Juan María Pou Saracho

  • José Carlos Riol Cañedo

   Nome: "Deseño, análise e validación da estrutura mecánica do calorímetro CALIFA no experimento R3B de FAIR".
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Casarejos Ruiz, Abraham Segade Robleda

  • Daniel Wallerstein Figueirôa

   Nome: Unión láser de aluminio con aceiro para aplicacións ecoeficientes
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

  • Miguel Rodríguez García

   Nome: Os Custos do E-fulfillment na Era do Comercio Omnichannel. Creación dun Marco Analítico e Aplicación á Distribución Alimentaria Online
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Carlos Prado Prado, ÁNGEL ORTIZ BAS

  • Alejandro Valeije Varona

   Nome: Análises numéricas de diferentes técnicas de mellora de mestura en micro-dispositivos
   Data de lectura:
   Directores:

   Elena Beatriz Martín Ortega

  • Mahdi Naderi .

   Nome: Unha metodoloxía integrada baseada en conceptos de sustentabilidade para avaliar a eficiencia dos procesos de produción: "Procedemento de implementación"
   Data de lectura:
   Directores:

   José Enrique Ares Gómez

  • Óscar Barro Guizán

   Nome: Aplicación e validación da técnica de Deposición de Enerxía Dirixida por Láser na industria protésico-dental
   Data de lectura:
   Directores:

   Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho

  • Mónica Fernández Arias

   Nome: Produción de nanopartículas metálicas mediante técnicas de ablación láser e a súa aplicación como axente bactericida
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Mohamed Boutinguiza Larosi

  • Rafael María Carreño Morales

   Nome: Modelado da incerteza nos procesos de deseño
   Data de lectura:
   Directores:

   José Benito Bouza Rodríguez, Javier Martínez Torres

  • Miguel Cerdeira Corujo

   Nome: Sistemas de control híbridos impulsivos. Aplicacións en control vehicular
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonio Barreiro Blas, Mª Emma Delgado Romero

  • María Mosquera Feijoo

   Nome: Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann

  • Diego Pérez Estévez

   Nome: Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jesús Doval Gandoy

  • Javier Pérez Vallejo

   Nome: Deseño, caracterización e avaliación do rendemento de transferencia de calor de nanofluídos baseados en carbono para aplicacións en enerxías renovables
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Fernández Seara, Luis Lugo Latas

  • Fernando Baneira Collazo

   Nome: Melloras na monitorización térmica e na tolerancia a faltas en accionamentos eléctricos polifásicos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jesús Doval Gandoy, Alejandro Gómez Yepes

  • Roberto Fernández Molanes

   Nome: Contribucións ao deseño de sistemas dixitais de altas prestacións utilizando plataformas Field Programmable System-on-Chip
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Fariña Rodríguez, Juan José Rodríguez Andina

  • José Luís Crespo Vázquez

   Nome: Optimización da participación dunha planta eólica con almacenamento no mercado da electricidade: un enfoque basado en datos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Camilo José Carrillo González, Eloy Díaz Dorado

  • Felipe Arias González

   Nome: Depósito mediante Enerxía Láser Dirixida para a revalorización de materiais metálicos tradicionais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

  • Carlos Bruno Xavier Alexandre

   Nome: Aplicación de novas tecnoloxías no contexto dos procesos de deseño e de fabricación avanzadas para mellorar a sostibilidade da relación artesán - deseñador .
   Data de lectura:
   Directores:

   José Enrique Ares Gómez

  Descrición

  A finalidade do presente Programa de Doutoramento en Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria pola Universidade de Vigo, é a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a iniciación en tarefas investigadoras no campo das novas tecnoloxías e procesos industriais. Polo tanto, ten como obxectivo primordial a formación de profesionais competentes en investigación en tecnoloxías avanzadas e novos procesos industriais.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 20

  Cálculo de Máquinas

  Ampliación de Física

  Elasticidade e Resistencia de Materiais

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.