Master Universitario en Dirección TIC para a defensa

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Posgrao
Modalidade: Semipresencial
Prazas: 25
Código:
P52M182V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Norberto Fernández García