Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 44
P52M182V01 M182101 Goberno, dirección e xestión TIC OB 8
P52G381V01 G381306 Fundamentos de organización de empresas OB 168
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52M182V01 M182101 Goberno, dirección e xestión TIC OB 5
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 52
P52G381V01 G381306 Fundamentos de organización de empresas OB 168
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 46
P52M182V01 M182101 Goberno, dirección e xestión TIC OB 6
P52G381V01 G381306 Fundamentos de organización de empresas OB 168
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 76
P52M182V01 M182101 Goberno, dirección e xestión TIC OB 5
P52G381V01 G381306 Fundamentos de organización de empresas OB 196
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 64
P52G381V01 G381306 Fundamentos de organización de empresas OB 62
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 124
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 88
V04M161V01 M161206 Acústica e Ruído OP 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161206 Acústica e Ruído OP 7
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 64
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 84
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 76
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 98
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 82
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 58
V04M161V01 M161206 Acústica e Ruído OP 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116206 Acústica e Ruído OP 8
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 8
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 67
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 136

  2022/2023

  Avaliación de riscos ergonómicos e psíquicos en postos de lanchas de instrución (LL.II.) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Renovación Tecnolóxica no Ministerio de Defensa. Xestión de Activos TI - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Talento como factor estratéxico organizacional na Garda Civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sistema de ciberintelixencia en apoio aos procesos de decisión na Armada: concepto e metodoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Xestión do talento en organizacións CIS/Ciber do MINISDEF - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da estanqueidad ao aire das fachadas de recintos do edificio do CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de métodos e ferramentas de loxística sanitaria a pequenas unidades desprazadas a zonas de combate afastadas: Liñas estratéxicas de actuación para a resposta médica temperá. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de modelos de xestión e reflexión estratéxica a un caso empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun modelo de sistema de avaliación 360º da capacidade de liderado e xestión do talento no ámbito do Exército de Terra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A xestión do talento e a motivación en contornas de Administración Pública: análise técnica e propostas estratéxicas de actuación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  128/10000 A atracción de talento mediante a marca crave de competitividade nas organizacións: Aplicación de TIC ao ámbito de Defensa. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Metodoloxía de goberno, dirección e xestión TIC para a transformación dixital no Ministerio de Defensa de España: Guía práctica para o desenvolvemento áxil de aplicacións baseadas en procesos como servizo ( BPMaaS) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Futuro da Ciberdefensa nas FAS e perfil de carreira para o seu persoal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A xestión do talento na escala de tropa e mariñeiría como factor estratéxico da Armada: Capacidades e especialización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A xestión dos medios técnicos, a loxística e o talento na navegación oceánica: De Magallanes-Elcano á actualidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  O software MS Project como ferramenta de planificación e control de actuacións da Armada: Caso práctico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A xestión de talento como factor estratéxico na Armada 4.0 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elaboración de documentación técnica para o desenvolvemento do ámbito establecido nun protocolo para o mantemento da flota da Mariña baseado en equipos de acústica avanzada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Eficacia dos ultrasonidos como método de prevención do biofouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redacción dun protocolo para o proceso de xestión de contratacións do ENM. Aplicación a grandes obras de infraestrutura. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Xestión dos residuos mariños como estratexia de sustentabilidade ambiental: estudo e deseño dun sistema de recollida na contorna da *ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación do Mantemento Centrado na Fiabilidade ( RCM) nos motores das lanchas de instrucción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de requirimentos e deseño preliminar dun aparcadoiro de vehículos en altura na Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estratexias para potenciar a Marca do empleador (ME) ou employer branding no Ministerio de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Protocolo para o mantemento predictivo da flota da Mariña a través do software acústico avanzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O modelo das cinco Forzas de Porter como instrumento para a adopción de decisións estratéxicas organizacionales: aplicación ao sector da Construción Naval Militar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelización Acústica 3D como ferramenta para a redacción de proxectos construtivos segundo o DB- HR do CTE: Caso práctico para un edificio de vivendas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Evaluation of the acoustic conditioning of the dining room of students of the ENM and definition of technical alternatives to improve the sound comfort of the enclosure - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Proxecto de Práctica de Ensino para a adquisición de coñecementos relativos á avaliación de son de illamento acústico ponderado entre a embarcación espazos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización das condicións acústicas da Piscina da ENM e optimización de posibles alternativas técnicas para incrementar o confort do recinto (valoradas en función do seu carácter funcional, execución e estética) - Traballo Fin de Grao RD 1393/...
  A xestión do talento como factor estratéxico de vantaxe organizacional no contexto empresarial e nas Forzas Armadas: Identificación e proposta de liñas de actuación para a Escola Naval Militar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de criterios de Enxeñería Sustentable para avaliar a viabilidade da obtención da Certificación LEDE do Edificio de uso docente Isaac Peral da ENM: Contribución aos obxectivos da RSC de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Identificación de Factores condicionantes para a súa inclusión na Memoria de Responsabilidade Social 2016 (RS 2016) do Ministerio de Defensa: análise de iniciativas innovadoras de especialización, GRI-v4 e Dow Jones Sustainability - Traballo Fin de ...
  Estudo acústico e térmico dos cerramentos e particións interiores do novo edificio de investigación da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A rehabilitación nos edificios da Armada: consideracións estruturais, térmicas e acústicas derivadas da execución de forxados de chapa colaborante - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redacción do alcance técnico preciso para a adxudicación da prestazón de servizos de control da calidade nas actuacións construtivas de defensa (traballos previos á obra, traballos durante a construción, traballos finais e informes) - Traballo Fin d...
  Avaliación mediante ensaios “in situ” das condicións acústicas da aula de grao do CUD: Illamento e acondicionamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Criterios de sostenibilidade nas certificacions LEED, BREEAM e VERDE para o uso de pinturas, recubrimientos e TVOCs en edificacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora continua de procesos en organizacións de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Redacción da normativa acústica tipo (parámetros, proceso de toma de datos, valores límite) para o diagnóstico do confort acústico e vibratorio a bordo de buques - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xestión de Proxectos e Organizacións mediante Metodoloxías Áxiles: Estudo da posíbel aplicación á Loxística da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión e avaliación das condicións acústicas do proxecto de execución dun edificio universitario de investigación e propostas de mellora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión e avaliación das condicións acústicas do proxecto de execución dun edificio universitario de investigación e propostas de mellora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Técnicas de enxeñaría sostible para a xestión responsábel da cadea de subministración dos Centros da Defensa: Estratexias para a comunicación dunha actuación responsábel social-económica e ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dirección estratéxica de organizacións con factores condicionantes peculiares: Aplicación a procesos da Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dirección estratéxica de organizacións con factores condicionantes peculiares: Aplicación a procesos da Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Criterios de sostibilidade que ha de incluír un proxecto constructivo da Defensa para conseguir a súa acreditación en sostibilidade LEDE: O exemplo da US Navy. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Criterios de sostibilidade que ha de incluír un proxecto constructivo da Defensa para conseguir a súa acreditación en sostibilidade LEDE: O exemplo da US Navy. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e estudo da Loxística Baseada nas prestacións e a súa posíbel aplicación aos contratos da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuacións para minorar o impacto da contaminación acústica en augas españolas: Sónares e detonacións militares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007