Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

Adscrito

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 110
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 196
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 64
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 84
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 76
P52G381V01 G381501 Oficina técnica OB 64
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 98
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 58
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 82
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 8
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 67
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 136
V04M116V02 M116206 Acústica e Ruído OP 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 76
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 36
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 76
P02M009V03 M009219 D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s OP 10
V04M116V02 M116206 Acústica e Ruído OP 8
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 9
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M009V03 M009219 D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s OP 10
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 14
V04M116V02 M116206 Acústica e Ruído OP 9
P52G380V01 G380701 Oficina técnica OB 30
P52G380V01 G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 90
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 40
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 15
V04M116V02 M116206 Acústica e Ruído OP 9
P02M009V03 M009219 D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s OP 10
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M021V04 M021106 Sustentabilidade na Construción OP 15
V04M021V04 M021206 Acústica e Ruído OP 10
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M021V02 M021206 Acústica e Ruído OP 10
V04M021V03 M021106 Sustentabilidade na Construción OB 15

2018/2019

Xestión dos residuos mariños como estratexia de sustentabilidade ambiental: estudo e deseño dun sistema de recollida na contorna da *ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de requirimentos e deseño preliminar dun aparcadoiro de vehículos en altura na Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias para potenciar a Marca do empleador (ME) ou employer branding no Ministerio de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación do Mantemento Centrado na Fiabilidade ( RCM) nos motores das lanchas de instrucción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protocolo para o mantemento predictivo da flota da Mariña a través do software acústico avanzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Modelización Acústica 3D como ferramenta para a redacción de proxectos construtivos segundo o DB- HR do CTE: Caso práctico para un edificio de vivendas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Evaluation of the acoustic conditioning of the dining room of students of the ENM and definition of technical alternatives to improve the sound comfort of the enclosure - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O modelo das cinco Forzas de Porter como instrumento para a adopción de decisións estratéxicas organizacionales: aplicación ao sector da Construción Naval Militar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estudo acústico e térmico dos cerramentos e particións interiores do novo edificio de investigación da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A xestión do talento como factor estratéxico de vantaxe organizacional no contexto empresarial e nas Forzas Armadas: Identificación e proposta de liñas de actuación para a Escola Naval Militar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de criterios de Enxeñería Sustentable para avaliar a viabilidade da obtención da Certificación LEDE do Edificio de uso docente Isaac Peral da ENM: Contribución aos obxectivos da RSC de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización das condicións acústicas da Piscina da ENM e optimización de posibles alternativas técnicas para incrementar o confort do recinto (valoradas en función do seu carácter funcional, execución e estética) - Traballo Fin de Grao RD 1393/...
Identificación de Factores condicionantes para a súa inclusión na Memoria de Responsabilidade Social 2016 (RS 2016) do Ministerio de Defensa: análise de iniciativas innovadoras de especialización, GRI-v4 e Dow Jones Sustainability - Traballo Fin de ...
Proxecto de Práctica de Ensino para a adquisición de coñecementos relativos á avaliación de son de illamento acústico ponderado entre a embarcación espazos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A rehabilitación nos edificios da Armada: consideracións estruturais, térmicas e acústicas derivadas da execución de forxados de chapa colaborante - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios de sostenibilidade nas certificacions LEED, BREEAM e VERDE para o uso de pinturas, recubrimientos e TVOCs en edificacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redacción do alcance técnico preciso para a adxudicación da prestazón de servizos de control da calidade nas actuacións construtivas de defensa (traballos previos á obra, traballos durante a construción, traballos finais e informes) - Traballo Fin d...
Mellora continua de procesos en organizacións de Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación mediante ensaios “in situ” das condicións acústicas da aula de grao do CUD: Illamento e acondicionamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Xestión de Proxectos e Organizacións mediante Metodoloxías Áxiles: Estudo da posíbel aplicación á Loxística da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión e avaliación das condicións acústicas do proxecto de execución dun edificio universitario de investigación e propostas de mellora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión e avaliación das condicións acústicas do proxecto de execución dun edificio universitario de investigación e propostas de mellora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Técnicas de enxeñaría sostible para a xestión responsábel da cadea de subministración dos Centros da Defensa: Estratexias para a comunicación dunha actuación responsábel social-económica e ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redacción da normativa acústica tipo (parámetros, proceso de toma de datos, valores límite) para o diagnóstico do confort acústico e vibratorio a bordo de buques - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dirección estratéxica de organizacións con factores condicionantes peculiares: Aplicación a procesos da Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dirección estratéxica de organizacións con factores condicionantes peculiares: Aplicación a procesos da Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios de sostibilidade que ha de incluír un proxecto constructivo da Defensa para conseguir a súa acreditación en sostibilidade LEDE: O exemplo da US Navy. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios de sostibilidade que ha de incluír un proxecto constructivo da Defensa para conseguir a súa acreditación en sostibilidade LEDE: O exemplo da US Navy. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións para minorar o impacto da contaminación acústica en augas españolas: Sónares e detonacións militares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e estudo da Loxística Baseada nas prestacións e a súa posíbel aplicación aos contratos da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007