María del Rocío Maceiras Castro

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382207 Tecnoloxía medioambiental OB 106
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 64
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 130
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 54
P52G381V01 G381991 Traballo fin de grao OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 94
P52G381V01 G381991 Traballo fin de grao OB 0.0
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 84
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 88
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 94
P52G381V01 G381991 Traballo fin de grao OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381991 Traballo fin de grao OB 0.0
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 70
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 130
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 84
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 84
P52G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 120
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 116
P52G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 122

  2022/2023

  Estudo de impregnación de catalizador para a produción de hidróxeno mediante reformado de glicerina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Propulsión naval sostible: retos e desenvolvementos para a súa implementación en buques da Armada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación do proceso de absorción na purificación do hidróxeno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de materiais de cambio de fase para a mellora térmica de morteiros de cal e cemento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Residuos xerados na ENM: cuantificación e posibilidades de tratamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación do proceso de obtención de bioetanol celulósico como combustible alternativo en Unidades da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e mellora do plan de xestión de residuos dos buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización dun reactor electroquímico para potabilización e produción simultánea de hidróxeno a partir de auga de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Obtención de hidróxeno e potabilización de auga a partir de procesos electrolíticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproveitamento dos residuos lignocelulósicos das bananeiras para a produción de bioetanol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo das emisións de buques da Armada e viabilidade da implantación de catalizadores heteroxéneos para reducir o seu impacto ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da influencia do pretratamiento no proceso de obtención de bioetanol a partir de algas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Uso de residuos de algas para obter bioetanol de terceira xeración - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Remediación do solo mediante o uso de radiación microondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Extracción de contaminantes en chans asistida por ultrasóns e microondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e implementación de paneis fotovoltaicos en mochilas de loxística para consumos de equipos auxiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de reformado de glicerina para a obtención de hidróxeno apto para o seu uso en pilas de combustible. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Obtención de bioetanol de segunda xeración a partir de casca de laranxa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Producción de bioetanol a partir de residuos de papel de oficina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Simulación de sistemas de purificación de auga con ósmose inversa e paneis fotovoltaicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxectar unha planta de reciclaxe de aceite de cociña usado na Academia Naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta para tratamento de aceite usado procedente de motores navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da limpeza ultrasónica de pezas de motor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da limpeza ultrasónica de pezas de motor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización da extracción sólido-líquido asistida por ultrasóns para a descontaminación de chans - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Obtención de biodiesel a partir de aceite de cociña usado da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Obtención de diésel a partir de aceite usado de motor dos buques - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de potabilización de auga portable a base de enerxía fotovoltaica e luz ultravioleta para uso militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema portable de desalinización de auga de supervivencia mariña para consumo humano mediante enerxía fotovoltaica mediante ósmose inversa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de ultrasóns para limpar armas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007