Mellora a túa formación docente e investigadora

O PDI da Universidade de Vigo ten unha triple función na Universidade: ensinar, investigar e xestionar. Pola súas complexas atribucións precisa que a súa formación sexa moi completa e estea moi actualizada. O eixo da formación do PDI céntrase nas competencias docentes, como o dominio das metodoloxías, a planificación das materias, mellora da comunicación, emprego da motivación, desenvolver a súa labor titorial ou poñer en práctica diferentes tipos de avaliación.
 

Persoas destinatarias:

O Programa de Formación Permanente do PDI está destinado a todo o persoal docente e investigador da Universidade de Vigo e dependendo a temática do curso terán preferencia perfís determinados.

No caso de que quedasen prazas dispoñibles poderán participar outras persoas interesadas na formación.

 

A información distribuirase por correo electrónico nas listas de «pdi», pola aplicación de Uvigo! da Universidade de Vigo e polo Facebook e Twitter institucionais.

Cada unha das actividades formativas recibirá a acreditación da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado.

 

Os contidos desta páxina xestiónaos a Área de Formación e Innovación Educativa. Se tes algunha consulta podes contactar a través de innovacion.educativa@uvigo.es | +34 986 812 035