Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias

Coordinación do título

Sin-Yeon Kim

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • María Cabaleiro Alfaya

   Nome: Etnomicoloxía no noroeste ibérico: Galicia e norte de Portugal
   Data de lectura:
   Directores:

   María Luísa Castro Cerceda, Castor Muñoz Sobrino

  • Noemí Gesteiro Portas

   Nome: Mellora xenética do millo para dobre aproveitamento
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rosa Ana Malvar Pintos, Rogelio Santiago Carabelos

  • David Alves Comesaña

   Nome: A COMPOSTAXE COMO CHAVE PARA O TRATAMENTO DE RESIDUOS: A SÚA IMPORTANCIA NA BIORREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS E NA XESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPAIS.
   Data de lectura:
   Directores:

   Salustiano Mato de la Iglesia, Iria Villar Comesaña

  • Celina Inés Borrajo Martone

   Nome: Estudo ecofisiolóxico das poboacións de Elymus spp., en resposta ao estrés hídrico e salino.
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

  • Alejandra Guisande Collazo

   Nome: Efectos invisibles das invasións biolóxicas. Cambios estruturais nas comunidades micorrícicas dos ecosistemas atlánticos e consecuencias no desenvolvemento das plantas nativas
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Pablo Souza Alonso

  • María Carlota Barañano Carrión

   Nome: Interacción entre marisqueo e as pradeiras mariñas: impacto ecolóxico e percepción social
   Data de lectura:
   Directores:

   Gonzalo Benito Méndez Martínez, Emilio Manuel Fernández Suárez

  • Náyade Álvarez Quintero

   Nome: Efectos ambientais e parentais sobre o comportamento e a estratexia de vida en peixes espiñentos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • David López González

   Nome: Estudo do modo de acción dos metabolitos secundarios trans-cinamaldehído e norharmano sobre o metabolismo vexetal
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

  • Ana López Malvar

   Nome: Componentes estructurais da parede celular do maiz. Estudo do seu papel na protección de cultivos, dixestibilidade animal e producción de bioenerxia.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rogelio Santiago Carabelos

  • Carla Vázquez González

   Nome: As canles de resina como indicador retrospectivo da inversión en defensas nunha especie de piñeiro mediterráneo: Variacion adaptativa e respostas plásticas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Yaiza Lechuga Lago

   Nome: Que non che dean gato por flor: a uña de gato que ameaza a costa galega
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Ana Novoa Pérez

  • Anais Rivas Torres

   Nome: Etodiversidade: estudo da variabilidade do comportamento sexual na orde Odonata
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Adolfo Cordero Rivera, María Olalla Lorenzo Carballa

  • Jonatan Rodríguez Parra

   Nome: Non hai volta atrás: cambios nas interaccións bióticas promovidas por plantas exóticas invasoras.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Adolfo Cordero Rivera

  • Estefanía Suárez Vidal

   Nome: Resposta a estreses múltiples en piñeiros ibéricos: conflitos entre o estres hídrico e a resistencia á herbivoría.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis Sampedro Pérez, Rafael Zas Arregui

  • Cristina Domínguez Castro

   Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • María Pardo Muras

   Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

  • Xosé López Goldar

   Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
   químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Manoel Lago Vila

   Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
   Data de lectura:
   Directores:

   María Flora Alonso Vega

  • Óscar Martínez Troncoso

   Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • Javier Díaz Real

   Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • Carolina Beatriz González Puig

   Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

  • Alfonso Rodríguez Vila

   Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Emma Fernández Covelo

  • Andrés Rodríguez Seijo

   Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

  • Hugo Martínez Cordeiro

   Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
   Data de lectura:
   Directores:

   José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

  • Olalla López Fernández

   Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
   Data de lectura:
   Directores:

   Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

  Descrición

  O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 18

  • Bioloxía e ecoloxía do chan e das augas continentais. Degradación física, química e biolóxica e rehabilitación
  • Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés
  • Conservación e xestión da biodiversidade
  • Ecoloxía evolutiva e de poboacións
  • Mellora da produción vexetal
  • Cambio global dende o Antropoceno

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.