Ana María Iglesias Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 98
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15

2019/2020

Influencia dos axentes de transmisión lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A perda do galego nas zonas rurais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mantemento ou substitución do galego na idade infantil en concellos semiurbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da competencia e aprendizaxe da lingua galega nunha aula de infantil de cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise do grao da competencia oral e escrita en galego e castelán en 2º de Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Álbum ilustrado como camiño á intelixencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da competencia oral e escrita en galego e castelán do alumnado de 5º curso de E.P. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A oralidade a través do TIL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nivel de comprensión da lingua galega nos nenos e nenas dos diferentes ámbitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos axentes de transmisión lingüística. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Érase unha escola... sen rosas caramelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Técnica Matched-guise e o seu uso en primaria para detectar actitudes lingüísticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ruptura xeracional do galego no seo de familias galegofalantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os idiomas nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

O álbum ilustrado como ferramenta indispensable na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo na ensinanza da comunidade galega (6-7 anos) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os valores no Álbum ilustrado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O traballo por proxectos: A visión da realidade das refuxiadas e os refuxiados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Tratamento Integrado de Linguas a través da robótica educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto entre as linguas galega e castelá no sistema educativo. Unha investigación en educación infantil en dous centros do rural Ourensán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actitudes cara ao galego entre os estudantes da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia do ensino na lingua materna do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino-aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007