Ana María Iglesias Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 31
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 11
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 45
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 45
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 75
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 98
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 0.0
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 0.0
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 0.0
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 60
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 75
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 53
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 0.0
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 75
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 12
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 12
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 27
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 75
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 24
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 24
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 24
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 24

  2022/2023

  O bilingüismo a exame: avaliación das competencias en galego e castelán do alumnado de primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O bilingüismo en Galicia: harmonía ou desequilibrio? Un percorrido pola situación do galego entre os escolares de 5º e 6º de primaria dun centro educativo público da cidade de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da destreza oral e escrita en lingua galega e castelá no derradeiro curso de educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das habilidades de comunicación oral e escrita en galego e castelán do alumnado do último ciclo de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise comparativa da competencia en lingua galega e en lingua castelá do alumnado de 5º de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da competencia e uso do galego no alumnado de 3º ciclo de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparativa da destreza lingüística en galego e castelán do alumnado de sexto nun CEIP de Xinzo de Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Política Lingüística Familiar nun ámbito semiurbano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso e competencia oral en galego do futuro profesorado de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Grao de galeguización do contorno que rodea ós nenos e ás nenas. Influencia no coñecemento e emprego da lingua no nivel de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Influencia do hábitat rural e urbano no desenvolvemento da competencia bilingüe do alumnado de terceiro de educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación empírica: Coñecemento e uso do idioma galego en aulas de infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diferenzas nas competencias lingüísticas de inglés e galego entre un centro plurilingüe e un bilingüe en Galicia (6º E.P.) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia do ámbito educativo na lingua habitual do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da competencia bilingüe en galego e castelán do alumnado de 3º de Educación Primaria en función do hábitat rural e urbano. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino-aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención para fomentar o galego na educación infantil de ámbito urbano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia da escola nos nenos e nenas de educación infantil: ámbitos rurais e semiurbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Contacto de linguas - socialización lingüística 3-6. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A influencia da escola e os materiais didácticos no uso das linguas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia de distintos factores na lingua dos nenos/as de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Influencia dos axentes de transmisión lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A configuración do estándar da lingua galega. Os efectos da súa implantación na percepción e usos dos falantes Autor: - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Uso do galego nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso do galego nas aulas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O contacto de linguas en Educación Infantil no CEIP Plurilingüe Ribadavia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Presenza da lingua galega en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Analise do grao da competencia oral e escrita en galego e castelán en 2º de Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A perda do galego nas zonas rurais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Álbum ilustrado como camiño á intelixencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da competencia oral e escrita en galego e castelán do alumnado de 5º curso de E.P. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mantemento ou substitución do galego na idade infantil en concellos semiurbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da competencia e aprendizaxe da lingua galega nunha aula de infantil de cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Técnica Matched-guise e o seu uso en primaria para detectar actitudes lingüísticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ruptura xeracional do galego no seo de familias galegofalantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os idiomas nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A oralidade a través do TIL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Nivel de comprensión da lingua galega nos nenos e nenas dos diferentes ámbitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Influencia dos axentes de transmisión lingüística. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Érase unha escola... sen rosas caramelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Actitudes cara ao galego entre os estudantes da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O álbum ilustrado como ferramenta indispensable na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O bilingüismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O bilingüismo na ensinanza da comunidade galega (6-7 anos) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O contacto entre as linguas galega e castelá no sistema educativo. Unha investigación en educación infantil en dous centros do rural Ourensán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os valores no Álbum ilustrado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Tratamento Integrado de Linguas a través da robótica educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O traballo por proxectos: A visión da realidade das refuxiadas e os refuxiados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia do ensino na lingua materna do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino-aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007