Azucena Arias Correa

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 22
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 53
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 23
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 23
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 34
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 35
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 23
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 15
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 23
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 20
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 23
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 28
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
P02M178V01 M178103 Deseño de proxectos interdisciplinares OB 23
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 15.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 45
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 15.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 83
P02G120V01 G120502 Didáctica das ciencias experimentais II OB 23
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 15.00

  2022/2023

  Os estereotipos de xénero na Educación Infantil relacionados coas profesións científicas e técnicas. Visibilización das mulleres nos ámbitos tecnocientíficos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xogos e xoguetes tecnocientíficos na Educación Infantil: análise dende unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendendo ciencias en Educación Infantil con actividades ao redor do horto escolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un recanto para traballar ciencias en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Introdución da Axenda 2030 con perspectiva de xénero na Educación Primaria: A asemblea como recurso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Recantos de ciencias en educación infantil: desenvolvemento de experiencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballar na Educación Infantil empregando estratexias da aprendizaxe cooperativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dos estereotipos de xénero en alumnado de Educación Infantil enmarcada nas ciencias experimentais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O traballo por proxectos ao redor do horto escolar en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O traballo por proxectos e o álbum ilustrado para promover a igualdade de xénero en educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instrumentos e estratexias para a análise de ideas previas do alumnado de primaria no traballo por proxectos en ciencias naturais. Concepcións do profesorado sobre esa análise - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A perspectiva de xénero nas aulas de educación primaria cun enfoque baseado en proxectos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Utilización da aprendizaxe cooperativa no ensino das Matemáticas na ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Traballar a publicidade nas aulas con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O traballo por recantos: recantos de experiencias na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O emprego de estratexias cooperativas en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Traballando en 6º de Educación Primaria arredor das conmemoracións do calendario escolar dende unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballar con aprendizaxe cooperativa en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As ciencias na Educación Infantil, o recanto de experiencias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballar con perspectiva de xénero a publicidade en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballar diferentes textos en Educación Primaria con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aprendizaxe cooperativa no ensino das matemáticas en Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aproximación á análise da inclusión da perspectiva de xénero en Educación Infantil: instrumento de observación e suxestións para deseño de espazos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Descrición e comparación dos modelos formativos do profesorado finés e galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Introdución de Estratexias de Aprendizaxe Cooperativa na educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendizaxe cooperativa en Educación Primaria: Estratexias cooperativas para 1º e 2º. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballar con perspectiva de xénero a través da metodoloxía por proxectos na Educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Traballo por proxectos en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Os recantos das experiencias na educación infantil: actividades, tarefas e estratexias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estratexias de Aprendizaxe Cooperativa na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias de aprendizaxe cooperativa na formación profesional básica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Experimentando co traballo por proxectos en educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Extratexias cooperativas na educación primaria: selección e experimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelos para fomentar a igualdade entre os sexos no traballo por proxectos en Educación Infantil. O traballo por proxectos con enfoque de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A aprendizaxe cooperativa na aula de Educación Primaria. Estratexias cooperativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A avaliación na Educación Primaria. Actividades, procedementos e instrumentos de avaliación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Proporcionando modelos para diminuír estereotipos sexistas na informática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias de aprendizaxe cooperativa na educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelos para fomentar a igualdade entre os sexos na educación infantil. O traballo nos recantos cun enfoque de xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Enfoque de xénero na mellora da expresión oral en educación infantil nunha escola que escolariza alumnado de minorías étnicas e procedente do estranxeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Experimentando o traballo por proxectos en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A asemblea como recurso educativo para fomentar a igualdade entre os sexos na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estratexias de aprendizaxe cooperativa na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os recantos en Educación Infantil: estrutura e actividades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O traballo por proxectos. Unha proposta para Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Unha experiencia ao redor do traballo por proxectos na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A arte na Educación Infantil: propostas de traballo na aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A aprendizaxe cooperativa como ferramenta para fomentar a igualdade entre os sexos na escola infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As fontes de información na educación infantil: tipos e estratexias. A súa importancia na aprendizaxe do alumnado e a súa incidencia no traballo por proxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007