José Antonio Comesaña Benavides

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M186V01 M186101 Deseño estratéxico e sostible da cadea de subministración OB 3
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 7
V04M186V01 M186203 Big Data e sistemas de información OB 12
V12G340V01 G340502 Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización OB 33
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 33
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 17
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 35
V12G340V01 G340921 Ferramentas de organización e xestión empresarial OP 17
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M186V01 M186101 Deseño estratéxico e sostible da cadea de subministración OB 3
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 7
V04M186V01 M186203 Big Data e sistemas de información OB 12
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 33
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 69
V12G340V01 G340921 Ferramentas de organización e xestión empresarial OP 33
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 33
V12G340V01 G340502 Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización OB 33
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 51
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6.00
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 27
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 81
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16.00
V04M170V01 M170101 Dirección de Recursos Humanos OB 24.00
V04M170V01 M170102 Deseño de Sistemas de Información en Enxeñaría de Organización OB 72.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 41
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 6
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 7.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V04M146V01 M146303 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 15.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 56.00
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 47.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 36.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
V04M146V01 M146205 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñaría de Organización OB 48.00
V04M146V01 M146101 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24.00
V04M146V01 M146107 Modelado e Optimización de Problemas de Xestión OB 36.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 17
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 69
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2021/2022

  Modelo de programación lineal para a optimización de planificación laboral dunha empresa de limpeza. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise, propostas de mellora e implantación dos cambios de formato de estoxos nunha planta de productos alimentarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Dixitalización do transporte como vantaxe para mellorar o servizo ao cliente en “Cementos de Galicia” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de mellora de procesos nunha liña de fabricación de bombas de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo, diagnóstico e propostas de mellora da cadea de subministración dunha empresa do sector téxtil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise, diagnóstico e propostas de mellora da xestión de proxectos nunha empresa comercializadora de enerxías renovables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis do funcionamento dun proceso productivo, para a identificación de posibles melloas, mediante o uso de tecnicas de Big Data - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Standardized communication between customer and supplier through electronic data interchange. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O control como medida de optimización de custes nunha planta de producción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora no proceso de aprovisionamento de material indirecto, mediante o rediseño do sistema de información, nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e creación dun departamento de compras nunha empresa de productos do mar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun modelo do tráfico loxístico dunha planta de montaxe de automóbiles, empregando unha ferramenta de simulación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e proposta de melloras nos procesos de loxística interna e de calidade dunha empresa fabricante de mobles de exterior. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e optimización da actividade de postvenda nunha empresa de elevadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación dun sistema de abastecemento e baleirado para fabricación de células nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da xestión estratéxica do producto e diseño dunha ferramenta de soporte nunha empresa do sector téxtil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e análise de potencial dunha liña de producción de baterías eléctricas mediante unha ferramenta de simulación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Incremento da capacidade produtiva mediante o redeseño do fluxo loxístico dunha empresa do sector automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise das necesidades dun sistema de información nunha empresa de decontaminado e reciclaxe de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das estratexias loxísticas para a venta online no sector da alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño do proceso loxístico nun almacén de suministro a liñas de fabricación para a externalización do servicio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelo de programación lineal das actividades de preparación e transporte dun supermercado online: caso de estudo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Oportunidades para a prevención da soidade no marco da atención en protección social das persoas maiores. Aplicación ao caso do Concello de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun procedemento para a optimización de efectivos e medios de manutención e elaboración dunha ferramenta de apoio nun almacén loxístico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, deseño e implantación de melloras loxísticas e de tratamento de pedidos nunha empresa auxiliar do automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis e proposta de mellora de un sistema de información para control e melara do proceso en una empresa do sector da lousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño de un modelo de seguimento das vendas e a producción para unha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reorganización do sistema de abastecemento debido á implantación de sistemas de vehículos de guiado automático (Automatic guide vehicle-AGV) nunha planta de produción de compoñentes de automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de mellora das recollidas de leite nunha empresa láctea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e propostas de mellora para o servizo a liñas de fabricación de pequenas pezas nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e proposta de melloras no proceso de industrialización de un novo producto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e proposta de melloras no sistema loxístico nunha empresa distribuidora de produto fresco do mar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e optimización dun sistema de picking basado na carga de un AGV en movemento no Grupo PSA. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema de información para a xestión da formación do persoal de planta nunha empresa do sector alimentario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Análisis e diagnóstico de procesos loxísticos para o lanzamento dun novo producto e implantación das melloras necesarias nunha empresa do sector do automóvil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e propostas de rediseño para a optimización do aprovisionamento de componentes as liñas de produción nunha empresa do sector de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e implantación dun proxceto en JIT para o secuenciado e almacenaxe dun novo proveedor do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e posta en marcha de accións para a implantación dun software de xestión de produción nunha PEME galega. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, diagnóstico e propostas de mellora no almacén dunha empresa galega de conservas vexetais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise e optimización dunha liña produtiva nunha empresa galega de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e selección dun sistema de información segundo as necesidades específicas dunha PEME dedicada ao desenvolvemento de sistemas electrónicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do sistema de información xerencial de unha empresa de servizos galega, propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Integración e optimización da xestión de compras e subministracións da área de flota dunha multinacional de produtos do mar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise, diagnóstico e proposta de mellora para a actualización do sistema de información dunha empresa comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Industria 4.0: Introdución do Internet das cousas nunha empresa de produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Adaptación dos procesos internos para a xestión da compra e aprovisionamento "paperless" nunha empresa de fabricación de autobuses - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación do fluxo de materiais e o sistema de información a un sistema pull nunha liña de fabricación dunha empresa do sector de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise e redeseño do sistema de información e creación dun sistema de xestión de almacén nun establecemento de venta polo miúdo de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación dun almacén automatizado nunha empresa de automoción para analizar a súa capacidade e valorar posibles actuacións sobre o mesmo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da productividade na área de montaxe nunha empresa de deseño e fabricación de maquinaria. Análise das causas, propostas de mellora e implantación das mesmas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do programa de planificación e programación da produción Frepple e a súa adecuación a distintas contornas produtivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Desenvolvemento e axuste dun modelo de un almacén automático nunha empresa da industria automóbil para a súa optimización mediante o software de simulación Arena - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema de xestión de stocks, avaliación e mellora do almacén e do sistema de información nunha empresa deseñadora e comercializadora de sistemas de climatización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, diagnóstico e proposta e implantación de melloras nunha planta productiva de unha empresa galega fabricante de productos de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e proposta de accións de mellora de organización de almacéns e produción, e a súa correspondente implantación nunha empresa galega de fabricación de calzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e rediseño do sistema de información e fluxo interno de materiais en base a un sistema Pull na planta de produción dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da metodoloxía de traballo nunha empresa de mecanizado e estampación. Propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun sistema de información para un centro autorizado de tratamento de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Desenvolvemento de servizo de soporte para a suite de aplicacións integradas DOS+ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e xestión dun sistema de formación para a implantación dunha suite integrada de aplicacións para o sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Rediseño do sistema productivo e loxístico para lograr un importante incremento da produción dunha empresa do sector da madeira. Valoración da súa rentabilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dun modelo para planificar e programar a produción nun taller de embutición e o seu posterior uso para a avaliación de diferentes escenarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, diagnóstico e propostas de mellora do proceso produtivo dunha empresa de transformación de plástico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007