María Luísa Álvarez Zaragoza

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2019/2020

Proxecto de valorización de residuos de construción e demolición (RCD) no concello de O Rosal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Economía circular nunha canteira de gabros. Permiso de investigación e estudo de xestión de RCD’s. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sector mineiro galego fronte aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de explotación e aproveitamento de areas na antiga Lagoa de Antela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Plan de Restauración da Autorización de Aproveitamento da Sección A) “Monte Miraz” Nº2 , concello de Friol, Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Manual de perforación, corte e voadura, segundo a Especificación Técnica 2003-1-10 da ITC 02.1.02 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007