Sabes o que queres estudar?

Na Universidade de Vigo temos unha gran variedade de estudos organizados en distintos ámbitos de coñecemento. Poderás descubrilos no buscador de estudos de grao, no que atoparás toda a información relevante (número de prazas, saídas profesionais, notas de corte, prezos etc.) e no que poderás realizar as túas buscas por ámbito ou por campus:

 

 

Coñeces os ámbitos de coñecemento nos que se clasifican as titulacións universitarias? A continuación explicámosche cales son as da oferta da nosa institución e tamén en que consiste cada unha delas.

 • Artes e Humanidades

  Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Estudos que poderían clasificarse de maneira xenérica como manifestacións artísticas ou culturais de todo tipo. Agrúpanse aquí titulacións de Belas Artes, Historia, Filoloxías, ou Tradución e Interpretación, entre outras. (10 titulacións)
   
 • Ciencias Sociais e Xurídicas

  Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Podemos xeneralizar dicindo que se centran na comunicación, nas relacións humanas, na economía e no dereito. O alumnado adoita ter un perfil con gusto polos temas sociais, económicos e políticos. Facilidade para o trato coa xente e boas dotes para a comunicación. Para as carreiras da área económica é preciso ter unha boa base de matemáticas. (24 titulacións)
   
 • Ciencias

  Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. Os estudos desta rama están asociados ao que denominamos as ciencias puras. Buscan resultados precisos, con conclusións que deben poder ser validadas na realidade física e ordenados coa linguaxe das matemáticas. Titulacións como Bioloxía, Química, Ciencias do Mar, Ambientais ou Tecnoloxía dos Alimentos son as que che ofrece a UVigo nesta rama de coñecemento. (5 titulacións)
   
 • Ciencias da Saúde

  Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. Conxunto de disciplinas que poden poñer os coñecementos adecuados para a prevención das enfermidades, a erradicación de enfermidades e o benestar do conxunto das persoas. Neste ámbito vas poder elexir cursar enfermaría ou fisioterapia. (5 titulacións)
   
 • Enxeñaría e Arquitectura

  Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. Estes estudos aplican coñecementos científicos á invención, ao deseño, ao perfeccionamento e á posta en marcha de novos procedementos na industria e noutros campos de aplicación científicos. Enxeñarías industriais, de minas, da enerxía, forestais, telecomunicación ou agraria conforman un total de 16 titulacións desta familia na UVigo.

 

Queres máis información?

Envíanos os teus datos e poñerémonos en contacto contigo para resolver as túas dúbidas e ofrecerche toda a información que precises.

Protección de datos de carácter persoal

Responsable: Universidade de Vigo.
Finalidade: Xestionar as peticións de información específica sobre as titulacións de grao da Universidade de Vigo.
Lexitimación: O tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento baséase nas competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Cesións: Non se prevén cesións dos datos a terceiros.
Dereitos: As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede na propia persoa interesada ou da súa representación legal.
Información adicional: Protección de datos