Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1.5
Código:
V08M110V11

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Pablo Grande Seara