Rosa Maria Rodriguez Martin Retortillo

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 30
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 45
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 96
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 32
V08G081V01 G081981 Prácticas externas OP 5
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 36
V08G211V01 G211705 Prevención de riscos laborais OB 96
V08G211V01 G211981 Prácticas en empresas OP 5
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 32
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 41
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 8
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G211V01 G211801 Dereito procesual laboral OB 61
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 51
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 17
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06G270V01 G270604 Dereito do traballo OB 93
V08G210V01 G210302 Dereito do traballo I OB 30
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 30
V08G210V01 G210704 Emprego público OB 27
V08G210V01 G210801 Prevención de riscos laborais OB 42
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 6
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 8
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210302 Dereito do traballo I OB 9
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 66
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 45
V08G210V01 G210704 Emprego público OB 22
V08G210V01 G210801 Prevención de riscos laborais OB 30
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 51
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 17

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2021/2022

  O traballo no mar dende unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  O acoso laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Últimas tendencias en materia de conciliación laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dereitos e obrigas dos traballadores nacionais de terceiros estados dentro da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plans de Igualdade: Balance e desafíos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Acción de sindicatos e representantes dos traballadores en acoso e violencia no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A xornada de traballo e o seu control por parte do empresario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A prevención dos riscos psicosociais organizativos e o seu impacto no valor da empresa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Traballadores inmigrantes de terceiros países en España - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O traballo a tempo parcial como factor de discriminación por razón de sexo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O traballo das mulleres no mar. Seguridade e saúde - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A muller no ámbito do emprego. Perspectiva de igualdade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A igualdade no mercado laboral español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A igualdade no mercado laboral español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dereito do Traballo e as Novas Tecnoloxías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  o traballo na era dixital: como a tecnoloxía ha cambiado as relacions laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incidencia da saúde mental no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A obrigatoriedade do rexistro diario da xornada tras o Real Decreto-lei 8/2019, do 8 de marzo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estrés como risco psicosocial no ámbito laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O impacto da precariedade laboral na saúde dos traballadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise dos riscos psicosociais a que se exponen as mulleres aviadoras: Un estudio na prevención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A asistencia sanitaria transfronteriza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Prevención de riscos e teoría de custos: participación dos traballadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os traballadores agrarios no Sistema da Seguridade Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O principio de igualdade na negociación colectiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O futuro do dereito do traballo: robotización e tecnoloxías dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Seguridade Social dos Traballadores Fronteiras e os desprazados. Alcance e Límites - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Tendencias recentes da xurisprudencia comunitaria en materia de igualdade e non discriminación por razón do sexo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Acoso Laboral ou Mobbing na Empresa: Perspectiva Preventiva e Marco Protector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acoso sexual na empresa: perspectiva preventiva e marco protector. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A organización preventiva dos riscos psicosociais na empresa : O acoso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pensión de xubilación contributiva dos traballadores migrantes europeos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A perspectiva preventiva do Burnout. Evolución e desafíos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Alcance e límites do poder de control do empresario na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A ex parella como beneficiaria da pensión de viudedad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Protección de Datos no marco da Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O exercicio do dereito de folga na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Protección de datos e relación laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  O acoso laboral ou mobbing no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O despido do traballador enfermo: ¿nulidade ou improcedencia? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O rempo de traballo dende a perspectiva da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A participación dos traballadores na empresa. Aspectos controvertidos e lagoas normativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relación laboral especial do servizo de fogar familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prevención de riscos no ámbito sanitario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007