Rosa Maria Rodriguez Martin Retortillo

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 41
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 0.0
V08G211V01 G211801 Dereito procesual laboral OB 61
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 8
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 51
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 17

2019/2020

O futuro do dereito do traballo: robotización e tecnoloxías dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tendencias recentes da xurisprudencia comunitaria en materia de igualdade e non discriminación por razón do sexo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A obligatoriedade do rexistro diario da xornada tras o Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A organización preventiva dos riscos psicosociais na empresa : O acoso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Acoso Laboral ou Mobbing na Empresa: Perspectiva Preventiva e Marco Protector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acoso sexual na empresa: perspectiva preventiva e marco protector. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O principio de igualdade na negociación colectiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A ex parella como beneficiaria da pensión de viudedad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Protección de Datos no marco da Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O exercicio do dereito de folga na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Alcance e límites do poder de control do empresario na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protección de datos e relación laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O acoso laboral ou mobbing no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación dos traballadores na empresa. Aspectos controvertidos e lagoas normativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O despido do traballador enfermo: ¿nulidade ou improcedencia? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O rempo de traballo dende a perspectiva da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Prevención de riscos no ámbito sanitario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial do servizo de fogar familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007