Jesús Simal Gándara

Catedrático/a de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP
O01G041V01 G041901 Seguridade alimentaria OP 28
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 11
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP
O01G041V01 G041901 Seguridade alimentaria OP 28
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 16
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 9
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 28
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 11
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 11
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 28
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 28
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 8
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 8
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 30
V02M123V01 M123207 Desenvolvemento Sostible OP 3
101412V01 101412501 Alimentación e cultura TR
O01M142V01 M142104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 15
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032210 Autenticidade Alimentaria OP 10
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 30
101412V01 101412501 Alimentación e cultura TR
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M057V01 M057205 Estratexias Sostibles de Mellora da Produción Vexetal OP 3
O01M032V01 M032210 Autenticidade Alimentaria OP 15
O01G040V01 G040907 Seguridade alimentaria OP 30
O01G260V01 G260912 Análise e calidade do aire OP 2
101412V01 101412501 Alimentación e cultura TR
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
101412V01 101412501 Alimentación e cultura TR 45
O01M032V01 M032210 Autenticidade Alimentaria OP 15
O01M057V01 M057205 Estratexias Sostibles de Mellora da Produción Vexetal OP 3
M56O01M001V01 M001232 Materias Primas OP
M56O01M001V01 M001233 Enxeñería Xenética OP
M56O01M001V01 M001234 Biorreactores OP
M56O01M001V01 M001235 Procesos de Transformación na Industria Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001236 Deseño de Novos Produtos Alimentarios OP
M56O01M001V01 M001237 Tecnoloxía do Envasado OP
M56O01M001V01 M001238 Canais de Distribución OP
M56O01M001V01 M001239 Tese de Maestría (Vía Académica) OB
M56O01M001V01 M001240 Tese de Maestría (Vía Profesional) OB
M56O01M001V01 M001241 Prácticas en Empresas (Vía Profesional) OB
M56O01M001V01 M001101 Informática Aplicada OP
M56O01M001V01 M001102 Técnicas da Análise e Predición Meteorolóxica OP
M56O01M001V01 M001103 Documentación OP
M56O01M001V01 M001104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP
M56O01M001V01 M001105 Agrometeoroloxía OP
M56O01M001V01 M001106 Bioclimatoloxía OP
M56O01M001V01 M001107 Deseño Asistido por Ordenador OP
M56O01M001V01 M001108 Modelización e Simulación OP
M56O01M001V01 M001109 Hidroloxía OP
M56O01M001V01 M001110 Marqueting Agroalimentario OP
M56O01M001V01 M001111 Prevención de Riscos Laborais OP
M56O01M001V01 M001112 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP
M56O01M001V01 M001113 Bioestatística e Deseño Experimental OP
M56O01M001V01 M001114 Enxeñería Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001115 Técnicas Instrumentais OP
M56O01M001V01 M001116 Xestión Ambiental OP
M56O01M001V01 M001117 Lexislación OP
M56O01M001V01 M001118 Lingua Estranxeira OP
M56O01M001V01 M001119 Avaliación Económica de Procesos OP
M56O01M001V01 M001120 Inglés OP
M56O01M001V01 M001121 Francés OP
M56O01M001V01 M001122 Alemán OP
M56O01M001V01 M001201 Agroquímica e Química do Solo OP
M56O01M001V01 M001202 Xestión de Solos Agrícolas OP
M56O01M001V01 M001203 Agricultura Biolóxica OP
M56O01M001V01 M001204 Química dos Produtos Fitosanitarios OP
M56O01M001V01 M001205 Fertilizantes e Fertilización OP
M56O01M001V01 M001206 Fitopatoloxía OP
M56O01M001V01 M001207 Mellora Vexetal OP
M56O01M001V01 M001208 Agronomía e Produción de Materias Primas OP
M56O01M001V01 M001209 Química e Bioquímica Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001210 Control de Calidade na Industria Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001211 Conservación de Alimentos OP
M56O01M001V01 M001212 Aditivos Alimentarios OP
M56O01M001V01 M001213 Materiais para Contacto Alimentario OP
M56O01M001V01 M001214 Contaminación Abiótica de Alimentos OP
M56O01M001V01 M001215 Acondicionamento Organoléptico OP
M56O01M001V01 M001216 Conservación de Alimentos OP
M56O01M001V01 M001217 Manipulación de Alimentos OP
M56O01M001V01 M001218 Autenticidade Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001219 Contaminación Biótica de Alimentos OP
M56O01M001V01 M001220 Análise de Perigos e Puntos Críticos (APPC) OP
M56O01M001V01 M001221 Ingredientes e Aditivos Alimentarios OP
M56O01M001V01 M001222 Operacións de Separación OP
M56O01M001V01 M001223 Procesos Avanzados de Extracción OP
M56O01M001V01 M001224 Hidrocoloides na Industria Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001225 Monitorización e Control OP
M56O01M001V01 M001226 Deseño de Procesos na Industria Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001227 Descritiva de Procesos na Industria Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001228 Química e Enxeñería de Macromoléculas OP
M56O01M001V01 M001229 Microbioloxía Industrial OP
M56O01M001V01 M001230 Cinética e Temodinámica dos Procesos Biotecnolóxicos OP
M56O01M001V01 M001231 Técnicas e Equipos Auxiliares OP
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
M56O01M001V01 M001101 Informática Aplicada OP
M56O01M001V01 M001102 Técnicas da Análise e Predición Meteorolóxica OP
M56O01M001V01 M001103 Documentación OP
M56O01M001V01 M001104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP
M56O01M001V01 M001105 Agrometeoroloxía OP
M56O01M001V01 M001106 Bioclimatoloxía OP
M56O01M001V01 M001107 Deseño Asistido por Ordenador OP
M56O01M001V01 M001108 Modelización e Simulación OP
M56O01M001V01 M001109 Hidroloxía OP
M56O01M001V01 M001110 Marqueting Agroalimentario OP
M56O01M001V01 M001111 Prevención de Riscos Laborais OP
M56O01M001V01 M001112 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP
M56O01M001V01 M001113 Bioestatística e Deseño Experimental OP
M56O01M001V01 M001114 Enxeñería Alimentaria OP
M56O01M001V01 M001115 Técnicas Instrumentais OP
M56O01M001V01 M001116 Xestión Ambiental OP
M56O01M001V01 M001117 Lexislación OP
M56O01M001V01 M001118 Lingua Estranxeira OP
M56O01M001V01 M001119 Avaliación Económica de Procesos OP
M56O01M001V01 M001120 Inglés OP
M56O01M001V01 M001121 Francés OP
M56O01M001V01 M001122 Alemán OP
O01M032V01 M032112 Bioestatística e Deseño Experimental OP 15
O01M057V01 M057205 Estratexias Sostibles de Mellora da Produción Vexetal OP 3
O01M032V01 M032210 Autenticidade Alimentaria OP 15
101412V01 101412501 Alimentación e cultura TR 45

2017/2018

Avaliación da contaminación por nitratos na conca do Río Limia mediante análise isotópico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Exposición de neonatos a contaminantes orgánicos a través do leite materno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Contaminación de alimentos por β-N-metilamino-L-alanina (BMAA): ¿un risco potencial para a saúde humana? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007