José Luis Diéguez Ruibal

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V04 M066101 Orientación e Función Titorial OB 18
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 68
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 105
O02M066V04 M066101 Orientación e Función Titorial OB 18
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 105
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V04 M066101 Orientación e Función Titorial OB 18
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 70
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 105
P02G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 28
O02M066V05 M066101 Orientación e Función Titorial OB 18
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 120
P02G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 30
O02M066V04 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 105
P02G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 30
P02G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 8
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
P02G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 105
P02G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 75

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Educar en bos hábitos de alimentación saudable desde a etapa de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Está o profesorado e os centros educativos o suficientemente preparados para a inclusión de persoas con discapacidade intelectual? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Lectoescritura no primeiro curso de Educación Primaria.Proposta de intervención na aula. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intelixencia emocional e TDAH. Proposta de intervención. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O método ABN en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O papel dos avós e avoas nas crianzas de 0 a 6 anos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Percepción docente sobre as aulas multigrao: vantaxes e inconvenientes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de intervención de conducta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adecuación e aplicación dos protocolos de inclusión e de atención á diversidade na etapa de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "As Regretas de Cuisenaire como estratexia lúdica para fortalecer a aprendizaxe lóxica-matemática en alumnado do sexto curso de Educación Infantil” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¿Está o profesorado de Educación Infantil formado para atender ás Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aspectos e calidades mellor valoradas polas familias no labor docente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cualidades necesarias dun profesor/a para ser competente. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xogos de mesa como recurso para desenvolver a competencia matemática. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Xogamos coas emocións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implicación das familias na etapa de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Novas formas de relación entre a familia e a escuela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Música e TEA, un mundo por descubrir. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Formación do profesorado de primaria en novas metodoloxías para a enseñanza de matemáticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Participación e comunicación das familias no centro escolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Perspectiva das familias da inclusión do alumnado autista en Educación Infantil e Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O desenvolvemento dun apego seguro traballado desde a figura do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O papel do mestre/a para o desenvolvemento socioafectivo do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención do método ABN nunha aula de 4 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención para estimular a linguaxe oral en alumnado de 5º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cómo mellorar a educación emocional? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A convivencia escolar e os mecanismos para a prevención e resolución de conflitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "O mundo das emocións" Programa de intervención en Educación Emocional na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A situación dos hábitos saudables na contorna da educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estrés docente como consecuencia do Covid-19 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de reforzo de lectoescritura para alumnado con dificultades na aprendizaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O debate pedagóxico como recurso para educar en valores na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O desarrollo afectivo na primeira infancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Trastorno do Espectro Autista: Inclusión dentro das aulas ordinarias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da importancia das relacións interxeracionais na etapa de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das consecuencias da COVID-19 no desenvolvemento do alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE) na Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A actividade física e/ou deportiva como factor fundamental no rendemento académico e no desenvolvemento integral do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación emocional na escola actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Beneficios da terapia asistida con cans en estudantes con trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aprender xogando: o uso do xadrez como unha ferramenta didáctica na aula de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Do uso ó abuso das T.I.C. Hábitos da súa utilización entre alumnado de 5º e 6º de Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Coñecementos e actitudes do profesorado en relación co protocolo de dislexia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de enriquecemento a un alumno con sobredotación a través das Intelixencias Múltiples - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Pequenas sementes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O equipo docente coñece os Protocolos educativos para unha educación inclusiva nas aulas? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Potenciación dos procesos cognitivos básicos no alumnado de Educación Infantil a través das funcións de asesoramento á familia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prevención da violencia e acoso escolar na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación Familia-Escola. A Relación Familia-Escola no Século XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Importancia da alimentación saudable na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O primeiro contacto coas T.I.C.: Investigación sobre o seu uso ao final da educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Percepción por parte dos pais e as nais dos beneficios do xogo do xadrez - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os coñecementos do profesorado sobre o Trastorno do Espectro Autista (TEA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A convivencia, unha aprendizaxe para toda a vida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¿Está a escola preparada para incluír ao alumnado con Síndrome de Down? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ambientes de aprendizaxe e grupos mixtos: unha nova forma de sentir a infancia e a vida - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A inclusión de nenos/as con TEA na aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A percepción das familias acerca da inclusión educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Educar en valores a través do cine - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de intervención para a detección de posibles casos TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Impacto da ruptura parental no desenvolvemento persoal i escolar dos/as fillos/as. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Un proxecto de ciencias en Educación Infantil: o universo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xadrez como ferramenta para mellorar a lectoescritura e o tdah - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Iniciación ao xadrez na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O gateo e a súa relación co rendemento académico, o desenvolvemento cognitivo e a motricidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica sobre o trastorno do espectro autista e o xadrez - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica sobre o tratamento do TDAH a través dos xogos de mesa: o xadrez - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A práctica do xadrez, rendemento escolar e desenvolvemento cognitivo no alumnado de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As altas capacidades: a perspectiva docente, formación, coñecementos e estereotipos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007