Facultade de Comunicación

Equipo de goberno

Decano/a

Emma Torres Romay

Secretario/a de Facultade

Silvia García Mirón

Vicedecano/a

Jose Pita Castelo
Paulino Emilio Pérez Feijoo
Oswaldo García Crespo
Vicente Badenes Plá

Localización

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código do centro

204