Trámites e xestións

Preinscrición e matrícula

Facer a matrícula

Bolsas, axudas e outras convocatorias

Ir ás bolsas

 

Consulta de expediente académico

Consulta de expediente

 

Normativa

 

Doutoramento - Formularios asociados

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-05. Convocatoria de probas de suficiencia investigadora. Programas RD 778/98
 • TC-07. Programa de materias cursadas para homologacións no estranxeiro de doutoramentos R.D. 778/98
 • TC-30. Solicitude de traslado entre programas da Universidade de Vigo

 • TC-24. Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25. Proposta de Tribunal da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-27. Informe dos membros do tribunal de valoración da tese, previo á lectura 
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Datos personais e académicos dos membros tribunal / Directoras/es de tese
 • TC-40. Baixa de proxecto de tese
 • TC-41. Informe de valoración da tese posterior á lectura
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento