María Shantal Rodríguez Flores

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A

Docencia

  2020/2021

  Estudio primaveral da presencia de Vespa velutina no val do Avia (Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Pole de abella: orixe botánico e características cromáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Características do pole de abella: composición químicas e propiedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Morfometría das ás de individuos de Vespa velutina capturados en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Vespa velutina nigrithorax: descrición das características dos seus niños. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Orixen botánico e biodiversidade do polen apícola de San Lourenzo de Piñor (Ourense). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Influencia das condicións meteorolóxicas na distribución de Vespa velutina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da biodiversidade capturada nas trampas empregadas para o control de Vespa velutin en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Diversidade vexetal de interese para a producción de pole en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Valorización da produción de mel na comarca da Baixa Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007