Virgilio Rodríguez Vázquez

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 107
O03M110V11 M110212 Práctica Penal II OB 12
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 47
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 102
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
V05M175V01 M175201 Conceptos e leis en ciberseguridade OB 21
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 0.0
O01G261V01 G261205 Lexislación ambiental OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 112
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 43
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O01G261V01 G261205 Lexislación ambiental OB 6
V05M175V01 M175201 Conceptos e leis en ciberseguridade OB 21
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261205 Lexislación ambiental OB 6
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 114
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 43
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V05M175V01 M175201 Conceptos e leis en ciberseguridade OB 21
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M175V01 M175201 Conceptos e leis en ciberseguridade OB 21
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 154
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M175V01 M175201 Conceptos e leis en ciberseguridade OB 21
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 146
O03G081V01 G081402 Dereito penal II OB 40
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 36
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081302 Dereito penal I OB 37
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 5

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Estudo de Dereito comparado do sistema de penas en Portugal e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do delito de branqueo de capitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2021/2022

  A agravación da responsabilidade penal ao cometer o delito por motivos de discriminación referente ao sexo, á orientación ou identidade sexual ou de xénero da vítima, ou por razóns de xénero. Estudo da súa aplicación xudicial en Galicia dende 2015 -...
  A responsabilidade penal dos profesionais sanitarios por denegación de asistencia do art. 196 CP. Clasificación do tipo penal en función da acción e do resultado. Breve valoración deste delito no contexto da pandemia de COVID-19. - Traballo Fin de G...
  Análise dende a perspectiva de xénero sobre a presenza de estereotipos na xurisprudencia española nos casos de agresión sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da reinserción social do menor infractor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Clubes e asociacións de cannabis en España. Análise xurídico da cuestión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Estudo do trastorno mental transitorio no dereito penal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O elemento da intimidación no delito de roubo do art 242 CP. Análisis xurisprudencial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Dereito penal ante a linguaxe inclusiva: unha análise dende o principio de legalidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Dereito Penal ante o movemento "okupa" e o delito de usurpación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación ao delito de Child Grooming. Revisión da xurisprudencia española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  ¿Realmente coñecemos o significado do delito de rebelión? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do delito de sedición á mantenta da sentenza do procés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Corte Penal Internacional ante as relacións internacionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O valor xurídico penal dos programas de cumprimento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  os delitos contra a liberdade e indemnidade sexuais sobre os menores de idade. ¿Cál é o valor da palabra do menor? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  La justicia transicional en Colombia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Un delito (de estafa) de película. Comentario da Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra de 31 de maio do 2017. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Delito de descubrimento e divulgación de segredos. Historias clínicas e o sistema IANUS. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade penal das persoas xurídicas. Natureza xurídica dos programas de cumprimento normativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Caso Chevron. Crónica xurídico penal dun delito ambiental que afecta á auga e a terra da Amazonía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O “dolo de salvación” no intento de asasinato. Comentario da sentenza da Audiencia Provincial de Ourense de 6 de xulio de 2017. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do delito fiscal a través das sentencias do "Caso Messi". Especial atención ó asesor fiscal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Analise do suxeito activo do delito fiscal. Aproximación á figura do asesor fiscal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Delitos contra os dereitos dos traballadores: responsabilidade penal por infracción de normas de prevención de riscos laborais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Delitos relativos á protección dos animais domésticos. Evolución lexislativa e xuresprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O Hotel "O Algarrobico". Análise dun despropósito ambiental. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Blanqueo de capitais. Análise crítica da tipificación da comisión imprudente. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A entrada de inmigrantes en España. Onde está o delito? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  A protección de datos persoais nas redes sociais. Especial referencia á regulación penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo penal das participacións preferentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007