Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense

Características

Campus: Ourense
Tipo: Posgrao
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Código:
O03M110V11

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Dolores Fernández Fustes