Xosé Manuel Pacho Blanco

Profesor/a axudante doutor/a

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 100
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 7
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 11
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 1
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 49
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 10
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 77
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 100
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 15
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 100
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 100
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 94
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 38
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 11
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 95
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 8
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 30
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 77
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720111 Dereito: Teoría do dereito FB 53
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 30
V08G211V01 G211101 Dereito: Teoría do dereito FB 17
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4
V08G080V01 G080104 Dereito: Teoría do dereito FB 0.0
V08G081V01 G081102 Dereito: Teoría do dereito FB 77

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  A exposición dos menores nas redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Terrorismo e dereitos fundamentais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A desobediencia ao dereito nun Estado democrático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O modelo garantista e a xustificación da pena - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A proba ilícita - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A relación laboral especial de alta dirección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A execución das sentenzas de despido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As unións de feito e os efectos económicos da súa ruptura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicación do SMI, compensación e absorción de complementos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Problemas do estatuto xurídico do menor. O interese superior do menor e os dereitos dos menores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Prestacións de Seguridade Social de maternidade e paternidade: Prestación por nacemento e coidado do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procedemento de liquidación da sociedade de gananciais. Eficacia da sentenza que fixa o inventario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Protección da intimidade persoal e familiar, da honra e da propia imaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Outros modos de terminación do proceso contencioso-administrativo: Desestimento. Allanamento. Satisfacción extraprocesual das pretensións. Transacción procesual. Doutrina xurisprudencial relativa ós citados artigos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/...
  Particularidades do réxime xurídico aplicable as fusións especiais de empresas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O delito de branqueo de capitais: perspectiva práctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O delito de trata de seres humanos: breve referencia a algunhas cuestións xurídas relevantes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acoso no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Menores estranxeiros non acompañados. Problemas e desafíos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Concepto e ámbito de aplicación nos supostos de ineptitude sobrevinda para producir a extinción do contrato de traballo e análise de doutrina e xurisprudencia   - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Discapacidade. Medidas de apoio á administración e disposición do patrimonio das persoas con discapacidade. Incidencia da lei de xurisdición voluntaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  tipos delituosos reflexados na xurisprudencia; competencia xudicial; modos de acceso ó proceso da información contida nas redes condenas e redes sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Regulación dos menores estranxeiros non acompañados. O problema da determinación da idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os dereitos dos menores estranxeiros non acompañados. Procesos de determinación da idade dos menores estranxeiros non acompañados en España: dende unha perspectiva xurídica á realidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evolución dos dereitos das mulleres no ordenamento xurídico actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dos mecanismos legais antidiscriminatorios no ámbito laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os dereitos lingüísticos no marco legal actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2020/2021

  O proceso de Núremberg no contexto da xustiza transicional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O dereito á educación nunha lingua cooficial no estado español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Marco teórico sobre os dereitos dos menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A loita polos Dereitos. O Interese Superior do Menor v. Os Dereitos dos Menores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fundamentos e evolución do Estado de Dereito. Do principio de legalidade ata a realidade actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A desobediencia civil baixo a perspectiva xurídica de Ronald Dworkin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A nova comprensión dos dereitos fundamentais cara un novo paradigma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Dereitos das mulleres na evolución dos dereitos fundamentais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os Dereitos Lingüísticos. Estatuto Xurídico da Lingua Galega. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os dereitos lingüísticos: a normativa xurídica do galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O marco legal dos dereitos dos menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  A nova comprensión do dereito como sistema de garantías dende os dereitos fundamentais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A nova comprensión dos dereitos fundamentais: cara a un novo paradigma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007