Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 72
Número de cursos: 4
Código:
V08G211V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Belén Fernández Docampo