Lidia Noriega Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V11 M110113 Práctica Civil I OB 12
O03G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 42
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 14
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 12
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 66
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 26
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 66
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 36
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 13
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 51
V08G081V01 G081934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional OP 51
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 30
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 66
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 52
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 39
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 13
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 62
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 103
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 59
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 44
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 49
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 15

  2022/2023

  Atribución do uso da vivienda familiar en supostos de nulidade, separación ou divorcio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2021/2022

  Os pactos sucesorios no Dereito Civil de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acollemento residencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A desherdanza do cónxuxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A regulación da adopción en España. Problemática actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Análise da Lei 29/1994 de arrendamentos urbáns, do 24 de novembro, á luz das novas modificacións lexislativas introducidas. Estudo do posicionamientos da xurisprudencia sobre a materia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A problemática derivada das cláusulas solo no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Análise da sucesión ab intestato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A responsabilidade civil por feito alleo de pais e tutores derivada dos actos realizados polos nenos. Especial referencia aos distintos suxeitos responsables polo feito do menor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  As modalidades de acollemento familiar no Código civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O matrimonio homosexual e figuras análogas: a súa regulación en España e no dereito comparado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O desherdamento de fillos e descendentes. Especial consideración das suas causas: interpretación xurisprudencial e doutrinal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2018/2019

  O retorno do menor coa súa familia de orixe. Estudo xurisprudencial e doutrinal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O contrato de fianza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O interese superior da nena, neno e adolescente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo xurisprudencial da garantía por saneamento e evicción no contrato de compravenda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O sistema de protección xuridica do menor: a súa actual regulación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A incapacidade: Causas e efectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A nulidade contractual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007