Facultade de Dereito

Equipo de goberno

Decano/a

Marta Fernández Prieto

Secretario/a de Facultade

Concepción Martínez Martínez

Vicedecano/a

Susana Álvarez González
María Lourdes Borrajo Diz

Localización

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

103