Jose Luis González Cespón

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 32
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 20
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 34
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 6
V04M166V01 M166104 Xestión Enerxética OB 16
V04M166V01 M166103 Xestión Ambiental en Sectores Industriais OB 6
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 38
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 104
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 74
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 39
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 48
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 90
312710V01 312710301 Oficina técnica TR 30
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312710V01 312710301 Oficina técnica TR 60
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 75

2018/2019

Sistema xeolocalizador e de aviso en caso de roubo ou accidente para ciclistas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de mecanismo de apertura e cierre do tren de aterrizaxe dun avión mediante o Método de Elementos Finitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viabilidade: Sistema de aproveitamento enerxético do tráfico vial dunha avenida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de seguridade dun vehículo de mobilidade persoal ( VMP) aplicado a patinete eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo comparativo biomecánico dun ligamento cruzando anterior sen patoloxía e outro reconstruido mediante autoinxerto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtentor do prezo horario regulado da electricidad para sistemas domóticos e minisistemas domóticos autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de actividade e Instalacións dunha nave comercial dedicada á venda de electrodomésticos e equipos de electrónica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións dun colexio: Calefacción, ventilación, auga quente sanitaria, electricidade e seguridade contra incendios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación para secado dun volume de 200m3 de madeira. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación da tecnoloxía full kitting nunha liña de produción de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio experimental para a xeración de aleatoriedade pura mediante fontes ópticas incoherentes e análise da súa aplicabilidade en procesos industriais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de lesións melanocíticas mediante tratamento de imaxes dixitais con matlab - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación dunha cadeira de rodas eléctrica convencional para persoas con movilidad reducida ás particularidades de cada usuario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control do estado de unha colmena mediante PLC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento de proceso de fabricación e plan de control do componente Crash_Box_LH_A1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Actividade dun concesionario de vehículos e taller mecánico e eléctrico de 1000 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise acústica da gaita galega tradicional na tonalidade de do. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acondicionamento dunha nave industrial para o desenvolvemento dun centro de traballo de mecanizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Uso de enerxías renovables convencionais como aporte enerxético auxiliar dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiabilización dunha liña de produción de circuítos a carburante na fase de implantación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiabilización dunha liña de produción de circuítos a carburante na fase de implantación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo eléctrico do edificio novo da escola de Enxeñeria Industrial,sede cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo acústico de unidades de coidados intensivos neonatales para mellorar os coidados centrados no desenvolvemento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de identificación de perigos e avaliación de riscos laborais nunha nave dedicada á transformación de pezas en chapa de aceiro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taller de reparación e mantemento de vehículos de motor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de actividade e instalacións dunha empresa dedicada á producción de hormigón. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de actividade para nave dedicada a Taller mecánico de vehículos e concesionario de 920 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e mellora acústica de local para ensaio dunha banda de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e validación do radiador de refrixeración líquida de motor para aeronave non tripulada LUMES FF-101 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado dun sistema de calefacción e ACS para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun proxecto dunha liña de ensamblado de asentos condutor para o sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de control de eficiencia enerxética, para una vivenda baseado no microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño e instalación de sistemas de seguridade nunha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha instalación solar térmica para unha casa rural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de ascensor somerxible integrado nunha embarcación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de siniestralidade e protección activa de peóns en pasos peatonais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo económico de viabilidade da explotación dun manantial de auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización enerxética de un concesionario de reparación e venta de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de acondicionamento de local de ensaio e gravación musical - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taller de reparación e mantemento de vehículos de motor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de optimización das instalación eléctrica e de calefacción para unha casa rural de tres plantas e baixo cuberta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de optimizacion de vestuarios e as suas instalación dun polideportivo (balonman, baloncesto, etc) de 1200 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redeseño dunha sala de ordeño para a implantación dun sistema de recollida de datos da produción de leite nunha gandeiría de vacuno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión da enerxía para un sistema de xeneración por aire comprimido como apoio á enerxía convencional nunha vivienda unifamiliar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións de electricidade, fontanería e saneamento para un edificio que consta de baixo cuberta, baixo comercial, soto e 6 vivendas distribuídas en tres niveles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Análisis e mellora do dispositivo Forearm Fulcrum utilizado en natación, para a optimización da brazada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dunha lesión melanocítica mediante tratamento de imaxes con Matlab a partir de patróns dermatoscópicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acondicionamento dun área deportiva. Deseño e cálculo estrutural da marquesiña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha aplicación e unha biblioteca paramétrica para o modelaxe de elementos e conxuntos mecánicos en SolidWorks. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de sistema para o acceso a vehículo para persoas con dificultades de movemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha máquina cortacéspede de ancho de corte de 460 mm - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da distribución do campo acústico no interior dun casco de motocicleta integral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo acústico de pequenas cavidades. Aplicado a incubadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do ruido dun estaleiro, zona de mecanizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de siniestralidade e protección activa de peóns en pasos peatonais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viablilidade das cortiñas de aire como elementos de illamento acústico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización de instalacións dun pabellón deportivo universitario de 2300 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións de electricidade para un edificio de dous apartamentos e dous dúplex distribuídos en catro niveles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de implantación dun equipo de imaxe por resonancia magnética nuclear (modelo Discovery MR 3.0 T) nun hospital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Mellora na gestión de stocks e almacéns nunha empresa de produtos químicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica e de calefacción dunha casa rural de planta baixa e planta alta con cinco dormitorios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Estudo de almacenamento e xeneración de enerxía mediante aire comprimido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de avaliación de mantemento dun motor de a través da análise do seu espectro acústico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007