Jose Luis González Cespón

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 18
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 14
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 32
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 32
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 16
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 20
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 32
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 34
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 6
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V04M166V01 M166104 Xestión Enerxética OB 16
V04M166V01 M166103 Xestión Ambiental en Sectores Industriais OB 6
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 122
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 70
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 104
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 0.0
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 38
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 39
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 0.0
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 74
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 48
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 0.0
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 5
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 90
312710V01 312710301 Oficina técnica TR 30
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312710V01 312710301 Oficina técnica TR 60
312710V01 312710612 Deseño de plantas industriais OP 75

2019/2020

Deseño e acondicionamento dunha nave para salas de ensaio, gravación e sala de concertos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia enerxética, equipos e instalación dunha vivenda unifamiliar de duas plantas de 162 m2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de deseño dun Parque de Bombeiros Auxiliar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación de aerotermia e enerxía solar térmica para calefacción e ACS nunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación de calefacción e acs, eficiencia enerxética para unha vivenda unifamiliar de 150 m² distribuídos en dous niveis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo acústico das incubadoras e da Unidade de Coidados Intensivos de Neonatos dun hospital situado na provincia da Coruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dunha gama de produto de chemineas para alta presión e alta temperatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acondicionamiento dunha nave industrial para o embotellado de auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Proxecto de actividade e Instalacións dunha nave comercial dedicada á venda de electrodomésticos e equipos de electrónica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de lesións melanocíticas mediante tratamento de imaxes dixitais con matlab - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio experimental para a xeración de aleatoriedade pura mediante fontes ópticas incoherentes e análise da súa aplicabilidade en procesos industriais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de viabilidade: Sistema de aproveitamento enerxético do tráfico vial dunha avenida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de seguridade dun vehículo de mobilidade persoal ( VMP) aplicado a patinete eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de mecanismo de apertura e cierre do tren de aterrizaxe dun avión mediante o Método de Elementos Finitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento de proceso de fabricación e plan de control do componente Crash_Box_LH_A1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación dunha cadeira de rodas eléctrica convencional para persoas con movilidad reducida ás particularidades de cada usuario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control do estado de unha colmena mediante PLC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación da tecnoloxía full kitting nunha liña de produción de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo comparativo biomecánico dun ligamento cruzando anterior sen patoloxía e outro reconstruido mediante autoinxerto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtentor do prezo horario regulado da electricidad para sistemas domóticos e minisistemas domóticos autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema xeolocalizador e de aviso en caso de roubo ou accidente para ciclistas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación para secado dun volume de 200m3 de madeira. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións dun colexio: Calefacción, ventilación, auga quente sanitaria, electricidade e seguridade contra incendios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Análise e mellora acústica de local para ensaio dunha banda de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de identificación de perigos e avaliación de riscos laborais nunha nave dedicada á transformación de pezas en chapa de aceiro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e validación do radiador de refrixeración líquida de motor para aeronave non tripulada LUMES FF-101 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun proxecto dunha liña de ensamblado de asentos condutor para o sector da automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado dun sistema de calefacción e ACS para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Uso de enerxías renovables convencionais como aporte enerxético auxiliar dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise acústica da gaita galega tradicional na tonalidade de do. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de control de eficiencia enerxética, para una vivenda baseado no microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taller de reparación e mantemento de vehículos de motor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acondicionamento dunha nave industrial para o desenvolvemento dun centro de traballo de mecanizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actividade dun concesionario de vehículos e taller mecánico e eléctrico de 1000 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo eléctrico do edificio novo da escola de Enxeñeria Industrial,sede cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de actividade e instalacións dunha empresa dedicada á producción de hormigón. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de actividade para nave dedicada a Taller mecánico de vehículos e concesionario de 920 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo acústico de unidades de coidados intensivos neonatales para mellorar os coidados centrados no desenvolvemento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiabilización dunha liña de produción de circuítos a carburante na fase de implantación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiabilización dunha liña de produción de circuítos a carburante na fase de implantación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Xestión da enerxía para un sistema de xeneración por aire comprimido como apoio á enerxía convencional nunha vivienda unifamiliar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de acondicionamento de local de ensaio e gravación musical - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taller de reparación e mantemento de vehículos de motor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e instalación de sistemas de seguridade nunha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha instalación solar térmica para unha casa rural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización enerxética de un concesionario de reparación e venta de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de siniestralidade e protección activa de peóns en pasos peatonais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo económico de viabilidade da explotación dun manantial de auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redeseño dunha sala de ordeño para a implantación dun sistema de recollida de datos da produción de leite nunha gandeiría de vacuno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de optimización das instalación eléctrica e de calefacción para unha casa rural de tres plantas e baixo cuberta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de optimizacion de vestuarios e as suas instalación dun polideportivo (balonman, baloncesto, etc) de 1200 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións de electricidade, fontanería e saneamento para un edificio que consta de baixo cuberta, baixo comercial, soto e 6 vivendas distribuídas en tres niveles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de ascensor somerxible integrado nunha embarcación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Acondicionamento dun área deportiva. Deseño e cálculo estrutural da marquesiña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización de instalacións dun pabellón deportivo universitario de 2300 m² - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da distribución do campo acústico no interior dun casco de motocicleta integral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de implantación dun equipo de imaxe por resonancia magnética nuclear (modelo Discovery MR 3.0 T) nun hospital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalacións de electricidade para un edificio de dous apartamentos e dous dúplex distribuídos en catro niveles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo acústico de pequenas cavidades. Aplicado a incubadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dunha lesión melanocítica mediante tratamento de imaxes con Matlab a partir de patróns dermatoscópicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de sistema para o acceso a vehículo para persoas con dificultades de movemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis e mellora do dispositivo Forearm Fulcrum utilizado en natación, para a optimización da brazada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha máquina cortacéspede de ancho de corte de 460 mm - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha aplicación e unha biblioteca paramétrica para o modelaxe de elementos e conxuntos mecánicos en SolidWorks. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do ruido nunha empresa dedicada a caldereria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de siniestralidade e protección activa de peóns en pasos peatonais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viablilidade das cortiñas de aire como elementos de illamento acústico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Mellora na gestión de stocks e almacéns nunha empresa de produtos químicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica e de calefacción dunha casa rural de planta baixa e planta alta con cinco dormitorios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Estudo de almacenamento e xeneración de enerxía mediante aire comprimido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de avaliación de mantemento dun motor de a través da análise do seu espectro acústico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007