Pablo Izquierdo Belmonte

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M192V01 M192402 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 41
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 1
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 33
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 59
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V04M120V06 M120218 Dinámica vehicular OB 8
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 69
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 10
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 69
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 65
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 12
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 21
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 40
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 12
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 9
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 105
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 45
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 21
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380304 Deseño de máquinas I OB 14
V12G380V01 G380941 Automóbiles e ferrocarrís OP 87
V12G360V01 G360602 Deseño e ensaio de máquinas OB 9
V12G320V02 G320305 Teoría de máquinas e mecanismos OB 45
V04M093V01 M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 24
V04M093V01 M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 1
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 1
V05M135V01 M135108 Deseño Asistido por Ordenador (CAD) OP 24
V04M141V01 M141323 Vehículos Automóbiles OP 36

  2022/2023

  Implantación de compoñentes mecánicos dun vehículo nun medio de realidade virtual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, documentación e optimización do proceso de montaxe mecánica dun vehículo autónomo tipo lanzadeira. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dunha berlina Premium con SOP en 2030. Deseño interior e exterior (G1). Desenvolvemento do Deseño e acabados exteriores do vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP en 2030.Deseño interior e exterior (G1). Deseño de HMI, mandos e consola central. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP no ano 2030. Dinámica vehicular. Desenvolvemento do sistema de freado freo por cable mediante control e xestión da Intelixencia Artificial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha berlina premium con SOP no ano 2030. Grupo 4: Dinámica vehicular. Desenvolvemento de sistemas eléctricos de asistencia na dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implementación dos sistemas necesarios para a toma automática de mostras de auga mariña con DGTs mediante o deseño dun prototipo de boia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dun berlina premium con SOP en 2030. Deseño interior e exterior (G1). Deseño do cadro de mandos e da porta. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dunha berlina premium con SOP en 2030. Deseño interior e exterior (G1). Deseño do asento. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema IoT para o control e seguimento dun prototipo de mostraxe automática de auga de mar con DGTs - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e optimización polo método de elementos finitos dos pilares estructuráis dun automóbil tipo sedán para a mellora da visibilidade do conductor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, deseño e implementación de modificacións nun vehículo turismo de gama media para o seu uso en circuíto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha interface gráfica para unha aplicación de xestión de sensores contra incendios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño mecánico e fabricación dun prototipo para a mostraxe de augas mariñas mediante DGT. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha maqueta docente para o estudo da xeometría Ackerman do sistema de dirección dun vehículo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dunha berlina premium con SOP en 2030. Dinámica do vehículo (G4). Dimensionamento e optimización do sistema de suspensión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dunha berlina premium coa súa produción en serie planificada para o ano 2030. Deseño interior e exterior (G1). Materiais para os interiores: coiro vexano á base de uva e bioplásticos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Analise, deseño dun sistema de dirección “Steer by Wire” para vehículos autónomos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Posta en funcionamento da cámara de baleiro térmico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun coche compacto eléctrico. Desenvolvemento do sistema de suspensión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun coche compacto eléctrico. Dimensionamento dos compoñentes do subsistema de control do sistema de freo. - Traballo Fin de Máster ...
  Pre-desenvolvemento dun vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño exterior e interior, paquete e realización dunha maqueta. Deseño de estilos exteriores e interiores e renders de presentación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre desarrollo dun vehículo urbano electrico, 4 prazas, segmento A. Diseño exterior, interior, package e realizazión de maqueta a escala – Modelado y fabricación aditiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun vehículo urbán eléctrico, 4 plazas, petence ó segmento A. Deseño e simulación da dinámica vehicular dun turismo compacto eléctrico, Dimensionado dos elementos actuadores do sistema de frenado e simulación do reparto. - Traballo Fin...
  Pre-desenvolvemento de vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala. Modelado 3D e renderizado dos asentos do vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenrolo dun vehículo urbán eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño e simulación da dinámica do vehículo dun turismo compacto eléctrico. Deseño e análise do sistema de dirección dun vehículo turismo compacto eléctrico. - Traballo Fin de Máster R...
  Pre-desenvolvemento de vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala – Deseño UX/UI del HMI - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento do vehículo urbano eléctrico, 4 prazas, segmento A. Deseño exterior, interior, paquete e realización dunha maqueta. Análise aerodinámica do vehículo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización do posicionamento dunha constelación de cámaras para a detección de incendios forestais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise e implementación dun sistema de adquisición de datos para unha maqueta docente de frenos dun vehículo automóvil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de concepto e desenvolvemento dunha motocicleta adaptada para persoas de mobilidade reducida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e modelaxe dunha estoxadora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e fabricación dun exoesqueleto pasivo para extremidades inferiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  - Deseño dunha maqueta docente para o estudo comparativo de eixos traseiros de vehículos turismos e industriais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e deseño dun motor a gasolina para un vehículo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis preliminar estructural dun seguidor solar autónomo de dous eixos: modelado mecánico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e integración do sistema eléctrico e neumático dunha liña de producción robotizada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha maqueta docente para o estudo comparativo de distintos sistemas de suspensión en vehículos automóviles e a súa interacción có sistema de dirección. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo, deseño e validación do instrumental para o ensaio de homlogación do sistema de ancoraxes ISOFIX de acordo ao Regulamento No. 145 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estandarización do deseño e delineación de cabestrantes de elevación para cargas e salvamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación do impacto do uso de mezclas hidróxeno/diésel en MCIA. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Deseño do sistema de iluminación interior. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Sistema de climatización e confort térmico do usuario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Deseño, implementación e validación dun modelo de xeración de traxectorias óptimas para vehículos autónomos. - Traballo Fin de Máste...
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Deseño dos compoñentes dun sistema de dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenrrolo dun superdeportivo biplaza electrico dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Deseño e simulación do reforzo do Pilar A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico segmento Premium. Deseño exterior, interior, y maqueta a escala xunto co deseño da estrutura. Modelado elementos aerodinámicos do vehículo, análise aerodinámico 2D elemento aerodinámico y diseño de ...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Diseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Análisis de ensaios de validación e homologación da carrocería. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun superdeportivo bipraza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Deseño das portas e do mecanismo de apertura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo: Deseño e implementación dunha aplicación que permita a interacción do usuario coa consola central mediante control xestual. - ...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento Premium. Deseño dos diferentes sistemas de dinámica do vehículo. Package. Deseño e cálculo de sistemas de freada. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Dinámica do vehículo e sistemas de conexión á terra (G4). Análise dos elementos de dirección mediante o software de simulación CarSim. - Traballo Fin de Máster RD...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Dinámica do vehículo e sistemas de unión ao chan (G4). Estudo de comportamento dinámico para diferentes modos de condución co software CarSim. - Traballo Fin de Má...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico bipraza dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Torsión, flexión e análise modal da estrutura vehicular. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun banco de probas didáctico para a análise dunha caixa de cambios manual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha bobinadora para a fabricación de pastillas de guitarra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e validación dun sistema modular de iluminación e identificación dun vehículo sobre un dispositivo anti empotramento optimizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo do fenómeno de resonancia dun eixo en voladizo mediante análise numérica e comparativa experimental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise, deseño e posta en marcha dunha plataforma de proba VRU autónoma para probas tipo EuroNCAP. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e optimización da produtividade dunha célula robotizada multitarefa mediante o redeseño dos seus compoñentes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Análise xeométrica de modelos de boia para detección da ondada e optimización do deseño mediante simulación con AQWA e ensaios a escala en tanque de ondas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e validación mediante elementos finitos do deseño da estructura soporte dunha grúa de cuberta para o cumprimento das regras de aprobación dunha Sociedade de Clasificación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de regulamentos, deseño de equipamento e validación de ensaios relacionados coa normativa CEPE/ONU sobre homologación de vehículos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Grúa mariña monobrazo sobre prataforma eólica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da influenza do diseño da boia e o tren de fondeo na medida da oleaxe e validación mediante simulacions FEM e ensaios no tanque de olas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, cálculo e validación FEM dunha estrutura tubular para un vehículo de competición para a categoría R4 de rally. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun mecanismo para a introducción, suxeción e transporte seguro de motocicletas en ascensores de vivendas residenciais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun banco de ensaios para o estudo do comportamento do sistema de dirección dun vehículo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño de armario exterior para recepción de paquetes de pequeno tamaño, con base de carga inalámbrica, instalado en fachadas de edificios para entregas de servicios loxísticos operados mediante o uso de drons. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento de un sistema de post-extrusión de polímeros, empregado para a formación de compostos (Compounding - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun banco de ensaios para a análise dun sistema de freos de disco. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, análise e validación dos actuadores hidráulicos dun brazo robot submarino mediante simulación FEM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación dun sistema de freado para un vehículo turismo, deseño e estudo de legalización da reforma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e optimización da xeometría da suspensión para a mellora do comportamento dinámico dun Suzuki Swift de Rallyes, categoría N5. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo comparativo de metodoloxías para a estimación de oleaxe mediante simulacións FEM e ensaios en tanque de ondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise FEM de antiempotramento e acondicionamente do banco de ensaio ante nova normativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise FEM de antiempotramento e acondicionamente do banco de ensaio ante nova normativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise por elementos finitos do "Endcap" do calorímetro R3B GAMMA CALIFA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Optimización dunha pinza antropomórfica para un brazo robot multifunción submarino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de un sistema de posicionamento dun sensor termográfico para a detección temprana de incendios forestais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise das capacidades máximas de carga dun brazo robot submariño mediante análise FEM e validación e control dos actuadores hidráulicos precisados. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise, deseño e integración dos sistemas mecánicos dun vehículo concept gravity racer para competición na categoría C4. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e fabricación dun carro modular para manexo de bobinas de chapa metálica de ata 10 toneladas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha estructura de seguridade tubular para un vehículo de competición tipo rallye e validación mediante ensaio FEM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun actuador electromecánico para o movemento dun flap do ala dun UAV. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de un sistema de freno de man eléctrico e os seus componentes para un coche de 1000 kg - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun equipo auxiliar de descarga de material dragado sobre o leito mariño para reducir o impacto ambiental do proceso de vertido. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha aplicación de simulación de dinámica de vehículos utilizando Unity3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo, escolla e instalación de sensores IR para sistemas de detección precoz de incendios forestais dentro do proxecto europeo FireRS. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño dun brazo articulado mecánico portaferramentas para operacións en entornos de alta radioactividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento mecánico dun equipo de ensaios para asentos e cintos de seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prensa para a fabricación de paneles isotermos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación FEM dun robot sumarino de arado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun sistema de amortiguación regulable, optimizado mediante simulación FEM. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudio e análise sísmico en condicións estáticas para un transformador de potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Deseño e desenvolvemento dunha prensa de laboratorio polivalente para ensayos de compactación de raticidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Deseño, desenvolvemento e fabricación dun útil reollecables, telescópico e semiautomático, para a conexión e desconexión segura do subministro electrónico en colectores frigoríficos tipo Reefer nunha terminal marítima (Pértiga telescópica para Reefe...
  Deseño dunha máquina para test de impacto, introdución ao comportamento da fibra de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007