PCEO Grao en Enxeñaría Mecánica/Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 10
Número de cursos: 5
Código:
V12G770V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título